IKAR CZIKAR CZ

Věta - nevěta, čárka - nečárka (4. díl) Celkový počet komentářů: 0
 

Věta - nevěta, čárka - nečárka (4. díl)

 

Minule jsme se zabývali spojkami ani a nebo. Dovolím se k nim ještě v krátkosti vrátit.

 

Ještě ke spojce ani:

 

 

Řekli jsem si, že před spojkou ani, pokud ji vnímáme jako spojku v poměru stupňovacím, je možné psát čárku, zejména pokud jde o ani zdvojené (Nenašel jsem tužku, ani pero.)

 

Přidám vám k tomu ještě pár užitečných rad a pomůcek:

 

Někdy jsou spojkou ani připojeny tzv. dodatkové větné členy. Pak píšeme před ani čárku vždy! (Jel opravdu bezpečně, ani pomalu (,) ani rychle.)

Pomůckou vám může být fakt, že připojený dodatek můžete oddělit i pomlčkou nebo větu rozdělit do dvou celků. (Jel opravdu bezpečně - ani pomalu (,) ani rychle. - Jel opravdu bezpečně. Ani pomalu (,) ani rychle.)

 

Jak jsme řekli, hranice mezi poměrem slučovacím a stupňovacím jsou velmi tenké a záleží hodně na autorovi textu. Existují však případy, kdy je stupňování poměrně jasné. Pomocníkem může být slůvko dokonce, které před spojkou ani přímo stojí. Pak ovšem neděláme čárku před spojkou, ale před celým spojením dokonce ani.

Nebyla už mladá, dokonce ani hezká.

 

Pro jasné určení spojení stupňovacího také svědčí to, když je věta či větný člen s ani na konci souvětí a přísudek na konci celku.

Bylo ticho, ani psi neštěkali. (tj. Bylo ticho, dokonce ani psi neštěkali.)
V bytě nebylo nic, ani jediná židle. (V bytě nebylo nic, dokonce ani jediná židle.)

 

Ještě ke spojce nebo:

 

Zde bych se měla ještě zmínit o jednom případu, kdy je čárka před nebo zcela jasná.

 

Jsou to souvětí typu:

Dej pokoj, nebo bude zle! – Dávej pozor, nebo zase skončíš v nemocnici.

Jak sami uznáte, tady spojku nebo nahradit spojkou či (na rozdíl od jiným případů, o kterých jsme mluvili minule) opravdu nemůžeme.

 

Spojka a:


A nyní se vrhneme opět na spojku a podíváme se, jestli platí, že před a se čárka nepíše. A rovnou řeknu, že neplatí.

 

Většina z nás si přinesla ze školy povědomí o tom, že před a čárku nepíšeme. To je pravda, ale musí jít o poměr slučovací!!

 

Takže:


Do školy přišel jen Karlík a Martin.
K večeři jsme měli trochu sýra a mísu zeleninového salátu.
Celý večer jsme vyprávěli veselé historky a zazpívali si spoustu krásných písniček.
Chtěl jsem, aby byla šťastná a nikdy nestrádala.

 

A co se stane, když před spojku a dáme příslovce potom, také, pak? Nezmění se něco? Uklidním vás, nezmění. Není k tomu důvod. Pouze slučujeme! Nic nestupňujeme, nevylučujeme jedno druhým, nepodmiňujeme....

 

Do školy přišel jen Karlík a pak Martin.
K večeři jsme měli trochu sýra a potom mísu zeleninového salátu.
Celý večer jsme vyprávěli veselé historky a potom jsem si také zazpívali spoustu krásných písniček.
Chtěl jsem, aby byla šťastná a také nikdy nestrádala.

 

Nyní se trochu vrátím ke druhé lekci "Věta – nevěta, čárka – nečárka" (omlouvám se, ale opakování matka moudrosti a vracet se různě k různým jevům budeme muset).


Nezapomněli jste? Tam jsem si řekli, že pokud spojku a použijeme v poměru odporovacím či stupňovacím, pak čárku dáme.

 

Žena uklízela, prala, vařila, a plakala (chceme-li říct, že Žena uklízela, prala, vařila, ale přitom všem plakala.)
Po škole zůstal Karlík, a Martin (chceme-li říct, že Po škole zůstal Karlík, a dokonce i Martin. Po škole zůstal Karlík. A Martin!).

Tady opravdu hodně záleží na autorském záměru a stylu.

 

A tak, a proto, a tedy....

 

Tady už je situace jiná, tady už autor tolik volby nemá. Jde o poměr důsledkový, kde se používají spojky a tedy, a tak, a tudíž, a tím, a proto apod. Zde už čárku píšeme.

O tom ale zase příště.

 

Dana Flídrová

 

 Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: