IKAR CZIKAR CZ

Mám talent - literární portál

Vážení autoři,

vítejte na našem portálu!

 

V poslední době se zde začaly objevovat nabídky některých nakladatelství slibující autorům, kteří zde publikují, vydání jejich děl za velmi nevýhodných podmínek. Autoři, pochopitelně toužící vidět své dílo již vydané, na ně nezřídka ke své škodě, přistupovali. Považujeme to za nehorázné zneužívání autorů a parazitování na složité situaci v oblasti prvotin na českém knižním trhu. Toto chování nehodláme již nadále tolerovat, a proto nadále budeme jako literární agentura zastupovat každé dílo zveřejněné na našem portále kterýmkoliv autorem - samozřejmě jen tehdy, pokud s tím bude autor souhlasit.

 

Tímto vás proto upozorňujeme, že založení blogu na www.mamtalent.cz a zveřejňování textů na tomto portálu podléhá následujícím podmínkám, které jsou autoři, pokud zde chtějí publikovat, povinni akceptovat:

 

Autor bere na vědomí, že majitelka portálu www.mamtalent.cz Mgr. Markéta Pluskalová Dočekalová vykonává prostřednictvím své literární agentury MÁM TALENT, s. r. o., agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Mgr. Markéta Pluskalová Dočekalová je jednatelkou MÁM TALENT, s. r. o.

 

 • Autor zveřejněním každého svého textu na www.mamtalent.cz zároveň uzavírá s MÁM TALENT, s. r. o., výhradní agenturní smlouvu o zastupování ve věci daného textu.
   
 • MÁM TALENT, s. r. o., se tak stává zastupující literární agenturou autora ve věci daného textu, a to po celou dobu, po kterou bude daný text na portálu zveřejněn.

 

 • Tento postup se vztahuje na každý text, který autor na portálu www.mamtalent.cz zveřejní.

 

 

V důsledku toho je autor povinen:

 

 • Ihned informovat MÁM TALENT, s. r. o., e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu docekalova@mamtalent.cz, pokud by kdokoliv projevil zájem o šíření zveřejněného díla (jeho vydání apod.)
   
 • Zájemci o dílo neprodleně sdělit, že autora v případě děl zveřejněných na tomto portálu zastupuje literární agentura MÁM TALENT, s. r. o., a že pouze a jedině ona je oprávněna jednat se zájemcem o případném šíření daného díla.
   
 • Dojde-li k uzavření smlouvy o šíření daného díla mezi zájemcem a MÁM TALENT, s. r. o., vzniká okamžikem uzavření této smlouvy MÁM TALENT, s.r.o. právo na vyplacení provize ve výši 15% ze sjednaného autorského honoráře. Tato provize je splatná v okamžiku, kdy zájemce literární agentuře MÁM TALENT, s. r. o., zaplatí sjednaný autorský honorář.
   
 • Provizi ve stejné výši je autor povinen zaplatit literární agentuře MÁM TALENT, s. r. o., i v případě, že uzavře smlouvu o šíření daného díla bez vědomí literární agentury, která ho zastupuje. Provize je splatná do 14 dnů poté, kdy autor obdrží příslušný autorský honorář, resp. v okamžiku, kdy se literární agentura MÁM TALENT, s. r. o., o uzavření takovéto smlouvy dozví.

 

MÁM TALENT, s. r. o., se zavazuje:

 

 • informovat autora o všech nabídkách případných zájemců o šíření jeho díla, vysvětlit mu situaci i navrhovaná řešení
   
 • usilovat při uzavírání smluv o šíření díla o dosažení optimálních smluvních podmínek ve prospěch autora a dbát o to, aby byly maximálně zajištěny umělecké i ekonomické zájmy autora
   
 • vyžádat si před uzavřením dané smlouvy písemný souhlas autora (přinejmenším formou e-mailové zprávy), bez něhož nemůže jako literární agentka danou smlouvu v zastoupení autora uzavřít
   
 • na požádání autorovi zaslat e-mailem úplný text výhradní agenturní smlouvy o zastupování ve věci daného textu.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 

Literární agentura MÁM TALENT, s. r. o., nebude aktivně nikde a nikomu texty zveřejněné na portálu www.mamtalent.cz nabízet. Zastupování se vztahuje pouze na vyřizování požadavků, které vzejdou ze strany potenciálního zájemce o dílo.

 

Pokud s těmito podmínkami NESOUHLASÍTE, níže nezaškrtávejte čtvereček u slova "souhlasím". V takovém případě si bohužel nemůžete zřídit blog na našem literárním portálu.

 

Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, zaškrtněte čtvereček u slova SOUHLASÍM a klikněte na POKRAČOVAT. Vzápětí budete moci přistupit k vyplnění registračního formuláře, který se před Vámi otevře.

 

S přáním všeho nejlepšího

Mgr. Markéta Dočekalová

ředitelka a jednatelka literární agentury MÁM TALENT, s. r. o.

 Souhlasím

Návštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: