IKAR CZIKAR CZ

Posudek literárního díla
 

POSOUZENÍ LITERÁRNÍHO NEBO DRAMATICKÉHO DÍLA:

(se zastupováním)

 

 

 

1) POSUZOVÁNÍ KNIŽNÍCH RUKOPISŮ:

 

Pokud chcete naší literární agentuře zaslat k hodnocení svůj rukopis (svou knihu), musíte nejprve uhradit poplatek za vypracování posudku.

 

Výše poplatku se odvíjí od rozsahu rukopisu (tj. od počtu znaků včetně mezer, které rukopis čítá) a platí se za každý rukopis zadaný k posouzení:

 

Rozsah díla:

Cena:

144 000 až 180 000 znaků včetně mezer

1452 Kč

180 001 až 360 000 znaků včetně mezer

1936 Kč

360 001 až 540 000 znaků včetně mezer

2420 Kč

 

 

Nepřijímáme rukopisy s menším počtem znaků než 144 000. Jsou totiž příliš tenké a nesplňují základní parametry pro vydání knihy. Výjimku tvoří tvorba pro děti ve věkové kategorii do 6 let, kde je plánováno velké množství ilustrací. V těchto případech stačí i menší rozsah než 144 000 znaků včetně mezer.

(Pokud vám nejde o posouzení rukopisu (tedy budoucí knihy), ale jen o posouzení jedné povídky nebo jiného "malého literárního díla", odrolujte níže na "posuzování malých textů".)

 

UMÍSTĚNÍ RUKOPISU NA NAŠEM PORTÁLU NENÍ NUTNÉ. MŮŽETE SI OBJEDNAT POSUDEK NA RUKOPIS, KTERÝ JE NA PORTÁLU UMÍSTĚN, I POSUDEK NA RUKOPIS, KTERÝ ZDE UMÍSTĚN NENÍ.

 

Rozepsaná kniha (nedokončený rukopis):

Posudek vám samozřejmě rádi vytvoříme i na dílo dosud nedokončené. Protože však v tomto případě není možné rukopis zastupovat a nabízet nakladatelstvím, vztahuje se na takové posouzení poplatek bez zastupování (viz tabulka níže s vyššími cenami).

 

Rukopisy s větším rozsahem:

Má váš rukopis více než 540 tisíc znaků včetně mezer? Takové rukopisy přijímáme jen po individuální dohodě. Cena bude stanovena rovněž individuálně a stejně tak i časová lhůta, do které bude rukopis posouzen.

 

 

2) POSUZOVÁNÍ MALÝCH LITERÁRNÍCH TEXTŮ:

 

Do kategorie "malé texty" spadají všechna literární díla, která mají rozsah max. 10 normostran (max. 18 000 znaků včetně mezer) a nejedná se o literaturu pro děti (pokud máte knížku pro malé děti, která má méně než 144 tisíc znaků včetně mezer, považuje se za běžný rukopis a do této kategorie nepatří). Texty s rozsahem nad 10 a méně než 80 normostran se hodnotí za stejnou cenu jako texty v první rozsahové kategorii, tedy za 1452,-Kč.

 

Malým textem se tedy zejména myslí kratší povídky, pohádky apod. Služba je ideální pro autora, který si například chce nechat posoudit kvalitu kratší povídky, aby zjistil, jak na tom se svým psaním je.

 

CENA: 

 

Rozsah díla:                         Cena za hodnocení:

max. 10 normostran                                                                 500,-Kč

 

Cena za hodnocení "malého textu" je fixní (pevně stanovená).

 

Příklad:

Povídka má celkem 10 800 znaků včetně mezer. To je celkem 6 normostran. Za její hodnocení zaplatíte 500,-Kč.

Stejnou cenu zaplatíte, pokud bude mít povídka rozsah 1 normostranu, stejně jako 10 normostran.

Pokud chcete využít nabídku hodnocení "malých textů" maximálně, doporučujeme vám, abyste k hodnocení poslali třeba i více různých kratších textů. Rozsah všech takových textů se sčítá a nesmí přesáhnout 10 normostran, tedy 18 tisíc znaků včetně mezer. A za hodnocení všech takových textů dohromady zaplatíte 500,-Kč celkem.

 

Obdržíte jedno až dvoustránkový posudek a v případech, kde to redaktor bude považovat za nutné, bude opoznámkován i přímo text. Z posudku se dozvíte, jaké máte v textu (textech) chyby a slabiny.

U těchto textů neřešíme s autory otázku zastupování. Nezastupujeme jednotlivé krátké texty.

 

 

3) POSUZOVÁNÍ POEZIE

 

Do kategorie poezie patří vše, co je psáno ve verších, ať již formou rýmu, nebo volného verše. Nezáleží na tom, zda je vaše poezie epická, lyrická, či lyricko-epická. Zaslat k hodnocení můžete jakoukoliv poezii. Pokud by odborný redaktor došel k závěru, že zaslaný text není poezie, pak by vás na to upozornil a text by přeřadil do jiné kategorie.

 

Cena za posudek na poezii se počítá od počtu veršů + základní cena za zpracování, která se platí vždy, a to i v případě, že by posuzovaná báseň měla jen jediný verš.

 

Základní cena: 300,-Kč

Cena za každý i započatý verš: 30,-Kč

 

Zatím platí, že poezii naše agentura agenturně nezastupuje. Pokud se změní situace na knižním trhu, potom vám to zde oznámíme.

 

 

4) POSUZOVÁNÍ FILMOVÝCH NEBO DIVADELNÍCH SCÉNÁŘŮ:

 

Máte napsaný filmový nebo divadelní scénář a chcete na něj získat odborný posudek? Ceny za posudky scénářů jsou stejné bez ohledu na to, jestli se chcete nebo nechcete nechat agenturou zastupovat. Pokud vám nabídneme agenturní zastupování filmového nebo divadelního scénáře, znamená to, že se budeme snažit najít pro váš scénář kupce.

Cena za posudek se odvýjí od stopáže (délky v minutách) scénáře. V případě zájmu nejprve zašlete svůj scénář do agentury a odborník zhodnotí jeho stopáž. Podle toho vám oznámíme, jaká bude cena posudku. Teprve potom se vyjádříte, zda máte nebo nemáte o posudek zájem.

 

CENÍK:

 

Hraná tvorba – kino filmy, tv filmy, tv inscenace:

 

scénář do 60 minut:                                                           2990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut:                                                  4490,-Kč

scénář od 91 do 120 minut:                                                5990,-Kč
 

 

Televizní zábavné pořady:

 

scénář do 60 minut:                                                            1990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut:                                                   2990,-Kč

 

 

Televizní seriály:

 

scénář do 60 minut / za každý jeden díl:                               2990,-Kč

scénář od 61 do 90 minut / za každý jeden díl:                      4490,-Kč

+ příplatek za hodnocení seriálu jako celku:                           2000,-Kč

 

 

 

Jak postupovat?

Poplatek se hradí za každý zaslaný rukopis (nebo scénář či literární text) a musí být uhrazen předem na účet agentury. V případě zájmu nás tedy nejprve kontaktujte na adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a přiložte do přílohy svůj rukopis ve formátu MS Word (nebo scénář). Prověříme počet znaků včetně mezer (stanovíme stopáž u scénáře) a následně Vám budou zaslány informace k provedení úhrady poplatku. (Pokud nám rukopis / scénář nezašlete a při následném zaslání se ukáže, že jste uvedli chybný rozsah, bude vám nejprve doúčtována cena odpovídající skutečnému rozsahu vašeho rukopisu / scénáře. Teprve po uhrazení doplatku se budeme vaším rukopisem / scénářem zabývat.)

Pokud máme volné kapacity, hodnocení rukopisu / scénáře Vám zašleme nejdéle za 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, kdy byla vaše platba připsána na agenturní účet. O tom, že byla platba připsána a do jakého data vám bude posudek zaslán, budete informováni emailem.

 

V případě, že jsou všichni naši redaktoři / dramatrugové (event. scénáristé) zaneprázdněni posuzováním rukopisů / scénářů, budeme vás informovat, že jsme vaše jméno zapsali na čekací listinu, a také obdržíte informaci, jak dlouhá bude přibližně čekací doba (budete čekat, až se uvolní odborník pro práci na vašem rukopise / scénáři). Jakmile na vašem rukopise / scénáři začne redaktor / dramaturg pracovat, budeme vás o tom informovat a rovněž vám sdělíme, do kdy nejpozději posudek svého rukopisu / scénáře obdržíte.

Pro všechny objednávky však platí, že musejí být uhrazeny dříve, než se začne redaktor / dramaturg rukopisu věnovat.

Pokud by se vám zdála čekací doba nepřiměřeně dlouhá, můžete od své objednávky odstoupit a uhrazená částka vám bude v plné výši vrácena. Odstoupení je možné pouze do okamžiku, než začne redaktor / dramaturg na rukopise / scénáři pracovat. Jakmile jsou zahájeny práce na posudku díla, odstoupení od objednávky a vrácení poplatku již není možné.

Poplatek se hradí v plné výši i při opakovaném zaslání rukopisu / scénáře, tedy pokud autor udělá úpravy a zašle upravenou verzi k novému hodnocení.

 

Posouzení bez zastupování:


Cílem literární agentury MÁM TALENT je vyhledávat literární talenty a zastupovat je na trhu při jednání s nakladatelstvími. Pokud o naše zastupování zájem nemáte, platí u rukopisů pro knížky ceny „posouzení bez zastupování“. Tyto ceny současně platí i pro posouzení dosud nedokončeného rukopisu.

 

Rozsah díla:

Cena:

   
144 000 až 180 000 znaků včetně mezer

2178 Kč

180 001 až 360 000 znaků včetně mezer

360 001 až 540 000 znaků včetně mezer

2904 Kč

3630 Kč

 

 

Podmínky vytvoření redaktorského posudku jsou detailně uvedeny v bodě 13 pravidel projektu MÁM TALENT.

 

Poznámka: Pro posuzování scénářů platí jen ceny dle výše uvedeného ceníku (v bodě 3).

 

Co získáte?


- Pokud rukopis bude kvalitní, nabídneme Vám smlouvu o agenturním zastupování a pokusíme se pro Vás najít vydavatele a domluvit Vám co nejvýhodnější podmínky, tedy co možná nejvýhodnější smlouvu. Budeme se Vám starat o veškeré právní a obchodní záležitosti související s vydáním rukopisu. Za tyto služby si účtujeme agenturní provizi ve výši 18 % z každého vyplaceného honoráře.

- Předpokládáme, že pokud Vaše dílo bude kvalitní a vhodné k vydání, budete souhlasit s tím, abychom Vás jako agentura zastupovali. V takovém případě s Vámi podepíšeme smlouvu o agenturním zastupování, ale redaktorský posudek na dílo Vám bude předán až po podpisu této smlouvy. V případě, že dopředu víte, že o zastupování zájem nemáte, je třeba tuto skutečnost nahlásit dopředu a předem uhradit vyšší poplatek platný pro „posouzení bez zastupování“. V takovém případě obdržíte rovnou posudek, aniž bychom Vám naše zastupování nabízeli.

 

- Redakční posudek má garantovaný rozsah 1 až 2 strany A4. O finálním rozsahu posudku rozhoduje redaktor, který posudek dělá. Pokud si myslí, že je třeba vytvořit posudek rozsáhlejší, může mít posudek i více než 2 strany. Některé posudky jsou tak dvoustránkové a jiné třeba pětistránkové, podle úrovně rukopisu a toho, co redaktor uzná za potřebné.

Protože chápeme, že si možná nedovedete představit, jak takový posudek vypadá, můžete si jeden ukázkový posudek vyžádat přímo u nás. Rádi vám ho zašleme. Upozorňujeme však, že to neznamená, že váš posudek bude zcela identický jako ten, který si zrovna budete mít možnost prohlédnout. Každý redaktor dává v posudku důraz na to, co který rukopis zrovna potřebuje. Proto zatímco v jednom jsou detailně rozebírány postavy, ve druhém je to třeba stylistika. Posudek je tedy do značné míry individuální, aby autorovi co nejvíce pomohl. Nicméně jistou představu tím získat můžete. Posudek si vyžádejte na adrese: burdova(zavináč)mamtalent.cz

- Text smlouvy o agenturním zastupování si může každý autor vyžádat předem (dříve, než nám rukopis zašle) na emailové adrese burdova(zavináč)mamtalent.cz a může si celou smlouvu předem prostudovat. Každý se tak může zodpovědně rozhodnout, zda v případě, že u nás s rukopisem uspěje, bude nebo nebude mít za nabízených podmínek zájem o naše zastupování. Pokud by autor měl k textu agenturní smlouvy o zastupování jakékoliv dotazy, může je na uvedeném emailu s námi předem konzultovat (ještě před zasláním rukopisu) a teprve potom se může závazně rozhodnout, zda bude nebo nebude mít o zastupování zájem.

- Pokud dojde k vydání vašeho rukopisu a prodá se více než 5000 výtisků, bude Vám celý poplatek za hodnocení rukopisu vrácen.

- Pokud váš rukopis vyhodnotíme jako nevhodný pro agenturní zastupování, obdržíte redaktorský posudek, ve kterém jsou uvedeny důvody našeho odmítnutí a vyjmenovány nejzásadnější chyby rukopisu.
 

Ceníky registračních poplatků vstupují v platnost zveřejněním této informace na www.mamtalent.cz. Kdykoliv může dojít ke změně cen.

 

Služby portálu zdarma

 

 • Zveřejňování vašich děl na portálu nadále zůstává zcela bezplatné. Zveřejněním díla získáváte možnost zpětné vazby od čtenářů, což je nesmírně cenné.

 

 • Kdykoliv si také může vaše dílo vybrat náš redaktor nebo některý ze spolupracovníků a na stránkách se objeví hodnocení vašeho textu. Získáte tak zdarma mnoho cenných rad. Je to však tak trochu loterie, protože nikomu neslibujeme, že si právě jeho text vybereme a jestli vůbec. Pokud se některý z našich redaktorů nebo blogerů k vašemu textu vyjádří v komentářích pod textem, objeví se tato informace na hlavní stránce portálu ve sloupečku AGENTURA HODNOTÍ. V takovém případě se také můžete podívat, kolik hvězdiček jste obdrželi v samotném hodnocení (od jedné do pěti hvězd).

 

 • Kdo si počká, možná se dočká! Nadále platí, že naši redaktoři (a také naši blogeři) pročítají díla zveřejněná na portálu a také sledují, jak na tato díla reagují návštěvníci portálu (na konci roku 2014 má portál návštěvnost cca 12 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně). Naším cílem je vyhledávání literárních talentů, jak již bylo řečeno výše. Pokud objevíme na portálu text, o kterém jsme přesvědčeni, že je kvalitní a má potenciál, autora sami oslovíme. V takovém případě autor žádný poplatek za hodnocení rukopisu neplatí a přesto může získat naše zastupování a jeho textu se budeme věnovat. Jen bohužel může trvat velmi dlouho, než zrovna ten váš text někdo objeví.

 

 • Na portálu můžete zveřejňovat také poezii. Bohužel však poezii nezastupujeme ani nehodnotíme. Můžete však využít portál k získání zpětné vazby od čtenářů a můžete se svými čtenáři diskutovat, což se vždycky hodí!

 

POUHÉ PŘEČTENÍ RUKOPISU / SCÉNÁŘE BEZ ZPĚTNÉ VAZBY - pravidla

 

Pokud nechcete získat posudek na své literární dílo a jde vám jen a pouze o to, abychom si váš rukopis nebo scénář přečetli, platí striktně tato pravidla:

 

 • V žádném případě nepřijímáme nevyžádané rukopisy ani scénáře zaslané emailem nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Emaily s nevyžádanými rukopisy a scénáři mažeme bez otevření, co přijde poštou nebo kurýrem (či jinak) hážeme do koše.
   
 • Pokud nám chcete nabídnout svůj rukopis nebo scénář k přečtení, nejprve se zaregistrujte na tomto portálu a následněho umístěte na portál alespoň prvních 20 stránek svého rukopisu nebo svého scénáře.
   
 • Pak nám pošlete email v jehož předmětu bude napsáno ČTENÍ RUKOPISU / ČTENÍ SCÉNÁŘE.
   
 • Do těla emailu napište své jméno, příjmení, věk a své telefonní číslo. Dále uveďte nejvýše v počtu 100 slov (to vám dovede spočítat každý počítač) anotaci své knihy nebo scénáře - tedy o čem kniha (scénář) je. V této anotaci nezapomeňte uvést rozsah knihy v normostranách (nezajímá nás počet stran v počítači, chceme počet NS, 1 NS = 1800 znaků včetně mezer, spočítá každý počítač). U scénáře uvádějte stopáž v minutách. Na konci emailu uveďte odkaz, kde je na portálu www.mamtalent.cz váš rukopis / scénář umístěn. Žádné další vysvětlování, úvody, dopisy apod.  Email by tedy měl vypadat takto:

 

Pepík Novák, 26 let, tel: 12345678.

Rukopis HOREČKA je kriminální thriller, který líčí příběh zhrzeného vědce, jež nedosáhl vysněného úspěchu a proto se rozhodl ukázat světu "zač je toho loket". Vynalezl virus, kterým rozpoutal smrtelnou epidemii horečky, kterou nikdo nedokáže léčit. Počkal, až horečka zachvátí většinu světa a potom nabídl svou vakcínu v domnění, že pohádkově zbohatne. Co se však bude dít dál, když se nečekaně ukáže, že vakcína, která v době svého vzniku fungovala, na horečku vůbec nezabírá? Rukopis má rozsah 324 normostran.

Rukopis najdete zde: tady bude odkaz na váš rukopis na www.mamtalent.cz 

 

 • Bude-li váš email obsahovat ještě cokoliv jiného, než výše uvedené. smažeme ho a nebudeme ho vůbec číst.
   
 • Na zaslaný email neodpovídáme.
   
 • Spojíme se s vámi pouze v případě, že si budeme chtít váš rukopis vyžádat a přečíst celý (pokud nebude celý umístěn na našem webu, jinak si ho přečteme na webu) nebo v případě, že vám budeme chtít nabídnout naše zastupování.
   
 • Žádnou zpětnou vazbu v těchto případech neposkytujeme.
   
 • Na emailové dotazy typu "Poslal jsem vám informace o svém rukopise, už jste si ho přečetli?" neodpovídáme.
   
 • Tato pravidla jsou závazná pro všechny autory, kteří nám chtějí nabídnout jakýkoliv svůj rukopis. Agentura se těmito pravidly striktně a bez vyjímek řídí.
   
 • Pokud máte zájem o naši zpětnou vazbu a na svém rukopise chcete eventuálně také dál pracovat, pak prosím zvolte variantu objednat si posudek svého literárního díla.

 

TATO PRAVIDLA ODPOVÍDAJÍ BĚŽNÉ ZAHRANIČNÍ PRAXI A NAJDETE JE U VĚTŠINY ZAHRANIČNÍCH LITERÁRNÍCH AGENTUR.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NABÍDKA LITERÁRNÍCH DĚL JE OBROVSKÁ, JE NUTNÉ CTÍT TAKTO PŘÍSNÁ PRAVIDLA. BEZ NICH BY SE KAŽDÁ LITERÁRNÍ AGENTURA UTOPILA V EMAILECH A RUKOPISECH. NIKDO BY UŽ NEMĚL NA NIC JINÉHO ČAS, PROTOŽE BY VŠICHNI NEUSTÁLE JEN ODPOVÍDALI NA EMAILOVÉ NABÍDKY.

U NÁS, STEJNĚ JAKO V ZAHRANIČÍ PLATÍ, ŽE ČTEME JEN TO, CO NÁS ZAUJME JIŽ VE VAŠí EMAILOVÉ ANOTACI - VAŠICH 100 SLOV ROZHODNE.

 

 

Několik užitečných informací a rad na závěr

 

1) Jsme literární agentura a žijeme z toho, kolik knih se v našem zastoupení vydá a jak úspěšně se tyto tituly na knižním trhu prodávají. V našem zájmu tedy je, aby každý autor získal co možná nejvyhodnější podmínky k vydání knihy, neboť agenturní provizi si účtujeme z autorova honoráře. Pokud je autorův honorář nízký, jsou i příjmy agentury nízké.

 

2) Z bodu 1 plyne, že nemáme nejmenší zájem někomu krást rukopis. My chceme autorův rukopis co nejvýhodněji prodat. Pokud však přesto trpíte strachem, že bychom vám mohli rukopis zcizit, podnikněte kroky, které vás mohou ochránit:

 

Vytiskněte si rukopis na papír, nebo vypalte rukopis na CD, vložte do obálky, co nejlépe zapečeťte a zašlete doporučeně na vaší vlastní adresu. Obálku nesmíte otevřít! Otevřena by byla až před soudem, kde by sloužila jako důkaz, že jste byli vlastníkem rukopisu k určitému datu (nebo jako důkaz, že jste k určitému datu na rukopise pracovali). Může vám to tak pomoci při prokazování autorství (je to tzv. nepřímý důkaz). Toto je nejlevnější způsob, jak své autorství částečně ochránit.

Existují také zpoplatněné druhy různé úschovy rukopisu. Buď můžete využít služeb notáře, nebo například agentury Dilia. Informace o této službě najdete ZDE.

 

3) Váš rukopis, ať již ho budete nabízet k hodnocení nám, nebo třeba přímo nakladatelství, musí být uložen v jednom souboru. Nepřipadá v úvahu, aby se nacházel ve více souborech. Jeden rukopis = jeden soubor!

 

4) Přijímáme k hodnocení jen a pouze rukopisy psané ve formátu MS WORD a ve formátech, které je MS Word schopen bez potíží otevřít. Nepřijímáme rukopisy v žádném jiném fomátu, ani v PDF. Rukopisy přijímáme (vždy po dohodě a za účelem vypracování odborného posudku na rukopis) zaslané emailem na adresu burdova(zavináč)mamtalent.cz, tedy výhradně v elektronické podobě. Nepřijímáme rukopisy tištěné na papíře!

 

5) Rukopis vaší knihy nesmí obsahovat obrázky, fotografie, ilustrace apod. Přijímáme jen čistý text! Rukopisy, které budou obsahovat cokoliv jiného než text, budou autorovi vráceny a posouzeny budou až poté, co je autor dodá ve formě čistého textu, a to bez ohledu na to, že již autor zaplatil registrační poplatek.

 

6) Je velice důležité, aby byly v rukopise správně psané přímé řeči. Pokud neumíte napsat přímou řeč, píšete špatně uvozovky, čárky a malá či velká písmena v přímé řeči, může to mít velký vliv na srozumitenost textu. Někdy je téměř nemožné rozpoznat, co je a není přímá řeč! Nemůžete se potom divit, že bude váš text pochopen jinak, než jak jste to zamýšleli. Pravidla psaní přímé řeči najdete ZDE.

 

7) Přijímáme k hodnocení i rukopisy ve slovenském jazyce, platí pro ně stejná pravidla jako pro české rukopisy. Slovensky psané rukopisy se snažíme prioritně nabízet slovenským nakladatelstvím. 

 

8) Zastupujeme i autory scénářů. Scénář musí být psán z hlediska úpravy jako scénář! Platí zde standardní pravidla pro formátování scénáře. Kdo neví, najde skvělé a názorné vysvětlení ZDE. Nepřijímáme scénáře, které nemají standardní formátování scénáře.

 

OBJEDNÁVKY:

 

Své rukopisy a dotazy týkající se posuzování rukopisů, posílejte na emailovou adresu vedoucí autorského oddělení, Bc. Anny Burdové: burdova(zavináč)mamtalent.cz


 


Návštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: