IKAR CZIKAR CZ

Král a Královna (S´saia)23.8.2019
 

0
 počet hodnocení: 0
přečtené 450, Komentáře 0

 

Aspoň měl tolik slušnosti, že si vztek vylil pouze na Ervinovi a Malien z toho vynechal, chlácholil se princ a dál vstřebával jedno bodavé kázání za druhým. Potlačoval pláč, každou chvíli se chtěl sbalit a vyběhnout z komnaty, jen aby nemusel snášet zlobu svého otce. Křičel a mlátil s věcmi. Lomcoval s princem, co se neodvážil ani nijak oponovat. Ervin jen stál a vstřebával jednu ránu do ztrápené duše za druhou. ‚Hlavně že tady není Malien,‘ dodával si trochu odvahy, ‚tolik nenávisti by jí určitě ublížilo.‘„Král nesmí upřednostňovat své štěstí před štěstím svého lidu!“ ječel otec. Ztěžka se posadil do křesla. „Doufal jsem, že jednou dostaneš rozum,“ procedil skrz zuby a zavřel oči. Jak když utne vyprchala všechna jedovatá zášť a zůstala jen chladná rezervovanost. „Odejdi, nechci tě ani vidět.“ *** „Ervine, miláčku, co jsi to provedl?“„Maminko? Já nikomu nechtěl ublížit, ale... otec...“ Ervin si zkroušeně povzdechl. Raději se ani na královnu nepodíval, jen shlížel ke špičkám bot a modlil se, aby všechno dobře dopadlo.„Ach, ty můj drahoušku, tak hloupě jsi vše zamotal. Pověz mi, co je Malien zač?“„To jsem už přeci říkal.“„Mrzí mě, když si myslíš, že mi nemůžeš říct pravdu.“„Nikdy jsem ti nelhal...“„Ervine!“ přerušila rázně synovu obhajobu. „Prosím! Ach... už žádná slova, co by mne mohla zraňovat. Prosím, už mlč. Tvé mlčení bude souhlasem, potvrzením mých slov. Ona není žádná princezna. Jsi do ní zamilovaný?“Sevřel třesoucí se rty. Chtěl vykřiknout, že ano! Tisíckrát ano! Ale kvůli mamince mlčel.„Máš mé požehnání, můj synu,“ řekla klidně královna a láskyplně pohladila Ervina po tváři.Konečně se odvážil pohlédnout mamince do očí. Slzy mu stékaly po tvářích, ale nestyděl se za ně. Cítil, že s nimi odplouvá i kousek bolesti, co mu vštípila otcova slova. „Otec má ale pravdu,“ hlesl sklíčeně. „Král by neměl upřednostňovat své štěstí před štěstím svého lidu.“„Ale pokud bude šťastný král, bude šťastný i jeho lid. Ty, Ervine, drahoušku, máš bystrou mysl a hlavně srdce na dlani. Budeš dobrým králem, ať tvá vyvolená pochází ze vznešeného rodu nebo nikoliv. Tím jsem si naprosto jistá. Teď bys však už měl běžet za Malien, určitě tě nedočkavě vyhlíží. Vyřiď jí mé pozdravy a ať se nestrachuje a nestrachuj se ani ty, ano? Tatínek bude ještě prskat, vyvádět, ale já mu domluvím, uvidíš, Ervinku, všechno dobře dopadne.“Oči se Ervinovi projasnily, jako když prosvitne sluníčko skrz temné mraky. Váhavě se usmál na maminku, ale nebyl schopen slova.„Úsměv ti hned sluší víc, Ervine. A možná bys mi už mohl prozradit, kdo ve skutečnosti Malien je. Přece nebudeš svou vlastní matku tak nehezky napínat.“„Kdo je Malien? Tomu bys neuvěřila, maminko, tomu bys neuvěřila,“ kroutil Ervin hlavou a přemítal, jestli to má mamince skutečně říct. Ale když ne jí, tak komu by mohl věřit? „Viď, že si to necháš jenom pro sebe, snažně tě prosím.“ *** Pomalu otevřel dveře, když Malien nereagovala na klepání. Sotva strčil do komnaty hlavu, zaslechl tiché vzlykání. „Malien,“ zašeptal konejšivým hlasem, „neplakej, Malien. Už jsem zase s tebou. Není důvod k pláči, ne potom, co ti povím.“„Ervine?“ popotáhla žalostně Malien a obrátila se k princi čelem. „Neměla jsem sem s tebou nikdy jezdit. Já sem nepatřím...“„Pššš,“ snažil se Ervin uklidnit další příval slz. „Nejdřív mě vyslechni, ano?“ Přivinul si plačící dívku, opatrně položil její hlavu na své rameno, aby mohl Malien šeptat do ouška. „Maminka mi požehnala,“ vydechl nadšeně a vůbec neuvažoval nad tím, jestli mu bude Malien rozumět. „Uvidíš, nakonec i tatínek obměkne.“„A to je dobré? Požehnání?“„Ou, moc se ti omlouvám,“ ušklíbl se vesele Ervin, když mu došlo, že jde na Malien asi moc zhurta. „Požehnání znamená, že bude stát při nás a nikdy jinak. Nedej, prosím, na první dojem. Maminka to má s tatínkem taky těžké, musí být velmi opatrná, ale ona ví, jak na něho. Pomůže naší lásce.“„Opravdu?“ Pláč ustal nebo aspoň ten hořký, protože se vzápětí prodraly na světlo světa slzy štěstí. „Ervinku,“ skočila Malien princi kolem krku, „já ani nevím, co mám říct.“„Co bys říkala? Radši pojď, přece nebudeme celý den v komnatě. Něco jsem ti slíbil a celý svět je příliš velký na to, abychom mohli jen tak zahálet.“ Už v náručí nesl svou vyvolenou Malien a usmíval se od ucha k uchu směrem k její zahalené tváři. „Miluji tě, Malien. Nikdy bych se tě nevzdal. Utekl bych s tebou zpět do hvozdu, než abych živořil bez tebe... ať si tatínek říká co chce, maminka má přece jen pravdu. Pouze šťastný král může přinést štěstí svému lidu. A přeci moje štěstí jsi ty, Malien, a budeš štěstím pro každého v království, až budeme spolu vládnout.“„Neříkej vládnout, nelíbí se mi to, není to hezké.“„Máš pravdu,“ přikývl Ervin souhlasně, „budeme naslouchat i vyprávět, budeme oporou, rádcem a průvodcem tvým i mým světem, aby každý okusil pořádný doušek štěstí.“ *** „Malien, můžu dál?“ Královna už stála v komnatě. Ervin musel na okamžik odběhnout, tak chtěla využít té příležitosti a blíž se seznámit se svou budoucí snachou. Nečekala žádnou odpověď, Malien se řídila pokyny jejího syna, zatím nepromluvit bylo asi to nejlepší, co si Ervin vymyslel jako svou malou lež. „Nemusíš odpovídat, jestli nebudeš chtít. Chtěla jsem s tebou strávit jen okamžik, abych tě lépe poznala. Jen ty a já bez našich tvrdohlavých mužů. Ervin mi prozradil odkud pocházíš.“ Drobná postava se prudce napřímila a jistojistě upírala pohled do královniných očí. „Nemusíš mít obavy, vaše tajemství je u mne naprosto v bezpečí. Vím, že nemusíš mlčet kvůli tradicím a také vím, že jsi víla.“„Jsem Malien,“ opáčila dívka tiše.Královna se mile usmála, byla ráda, že se Malien odhodlala promluvit. „Ano, to mi Ervin stále opakoval,“ zkřížila ruce v klíně, „ale obě víme, že to hlavní je, že nejsi člověk. Prozraď mi, přemýšlela jsi, jak těžký život bude mezi lidmi?“Malien sklopila hlavu ke střevíčkům. Neodpověděla, jen pokrčila rameny.„Ach ta mladá láska, poblouzněná a bezmezně oddaná,“ zasnila se královna. „Věřím, že Ervin učinil rozhodnutí, které ho opravdu učiní šťastným. Nikdy tě v životě nespatří, nikdy se tě nedotkne, a přes to jsi tady a představil tě jako svou nastávající ženu. Snažím se pochopit, co to znamená. Co znamenáš pro něho, ale také co znamenáš ty pro mne a co znamená pro tebe být v lidském světě. Neměj mi to za zlé, nechci, aby to vyznělo, že se tě snažím vyhnat, ale uvažovala jsi nad tím, jak těžké bude se chránit lidskému zraku? Celý život budeš skrývat svou tvář, budeš se mít na pozoru, aby náhodou někdo nezavadil pohledem nebo nedej Bože dotekem o tvou pokožku. Tvůj život ve hvozdu byl dočista jiný než život, co tě nyní čeká. Nechci, aby ani jeden z vás v budoucnu trpěl unáhleným jednáním. Mohla bys tedy upokojit mou zvědavou duši a prozradit mi, zdalipak jsi aspoň trochu přemýšlela nad důsledky vaše svazku?“„Tak jako mě Ervin nikdy nespatří, tak tomu bude i u ostatních. Je v tom nějaký rozdíl?“ odvětila stroze Malien. „Povídal ti, jak mě chodil navštěvovat? Kolem očí měl šátek, byl slepý, a přesto si ani jednou nepostěžoval. Tyhle šaty,“ ukázala na své první šaty, jaké kdy měla na sobě, „škrábou a lechtají, ale je to to nejmenší, co můžu pro Ervina udělat, protože ho miluji.“„Jsou ti velké, drahoušku,“ změnila bleskově téma královna, protože víc nepotřebovala a ani nechtěla vědět, „něco vymyslíme, aby ses v nich cítila pohodlněji. Trošku mě však zaráží, že ti Ervin dal pouze jedny. Ach ti muži, všichni jsou stejní, se zablácenými holinami by i do postele zalehli.“


hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

S´saia

O mně

Charakterizuji se jako malý Teórský hrdina, neustále jsem tady, ačkoliv všechna pravděpodobnost hovoří, že už dávno nemám existovat.
Ovšem nejsmutnější je, když věřím, že nemůžu být úspěšný autor, protože neumím lhát.

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •