IKAR CZIKAR CZ

Král a Královna (S´saia)23.8.2019
 

0
 počet hodnocení: 0
přečtené 362, Komentáře 0

 

„Povyprávěj mi o mamince. Pověz mi, jaká je?“Kolikrát se už ptal? Kolikrát se dožadoval stále toho stejného? „Má modré oči,“ odvětil.„Jen modré?“ Ervin poslouchal syna a pod víčky si maloval obraz své milované Malien.„Modré,“ potvrdil Anatol netrpělivě. „Ještě něco, otče, co bys chtěl vědět a co jsem ti vyprávěl snad už tisíckrát?“Zachmuřený Ervin otevřel oči a pohlédl do otrávené synovi tváře. Rostl tak rychle. Už mu bylo patnáct let. Mladý princ však kypěl netrpělivostí a snad až přílišným sebevědomím. Každým dnem cítil, že pomalu přichází o svého malého synáčka, co mu na koleni s radostí vyprávěl o mamince, když společně trávili chvilky štěstí jako rodina nezatížená královskými starostmi. Anatolovy zájmy a touhy se znatelně proměnily a už nebylo místa pro milujícího stárnoucího krále a starostlivou královnu. Ptáče roztahovalo křídla a chystalo se vzlétnout z hnízda. „Děkuji ti, synu. Můžeš odejít.“„Ach, otče, omlouvám se,“ povzdechl si Anatol ztěžka, „ale turnaj brzo začne a já nechci přijít pozdě. Tak jsi mě to učil. Dochvilnost je výsada králů.“„Stejně tak jako soucit se starým melancholickým králem,“ přisadil si Ervin a pokýval hlavou.„Matka se od posledně nezměnila, stačí?“„Já vím, že ne, jen jsem si chtěl připomenout její krásu. Běž, mám ještě spousty povinností.“ *** První úsměv Anatola, jeho první krůčky a slova, první vzdor či dychtivost poznat svět, nezkrotná touha se vymanit z područí rodičů, každičký detail si královna pamatovala, každičký úspěch i zaškobrtnutí si vybavovala...„Matko? Slyšíš mě?“„Ano, Anatole, jen jsem se trochu zamyslela.“Anatol se napřímil od mapy ležící na stole. „Mám to tedy znovu zopakovat?“„Není třeba synu. S politováním ti musím říct, že nemůžu souhlasit.“„Nemůžeš? Ach, jistě mi řekneš i proč!“ Anatol udělal několik prudkých kroků, aby se uklidnil. Zase ho nenechají nic udělat tak, jak by si představoval on! Pořád na všem hledali chyby. Tušil, co se Malien Milované znelíbilo. Nedokázala se smířit, že časy se prostě mění. Už není možné vrátit dobu, kdy svět žil v poklidu. Museli se připravit na každou eventualitu, i když by to mělo znamenat válku.„Uklidni se, Anatole,“ snažila se mluvit láskyplně ke svému synovi, ale hlas se jí neznatelně zachvěl. „Jsem si vědoma tvých schopností, ale prozatím jich nebude třeba. Buďme milosrdní, neotáčejme se zády k nikomu, kdo žádá pomoc.“„Jenže oni pomoc nežádají!“ štěkl Anatol rozhořčeně. „Copak to nevidíš?! Zbaběle utíkají, místo aby bojovali. Když jsme nabídli naše vojska, když jsem sám v čele naší armády připochodoval na obranu, co udělali?!“„Měli strach,“ přerušila královna Anatolovu rozohněnou řeč. ‚Měli strach... z tebe,‘ přiznala si neochotně Malien a dech se jí zatajil, sotva na to pomyslela. „Roky útlaku si vybraly svou daň. Nemůžeme jim dávat za vinu opatrnost.“„Ts!“ sykl rozhněvaně Anatol a odvrátil se od královny. „Hlupáci a darmožrouti, nic víc. A s těmi chceš mít slitování? Vyžerou nám sýpky, zamoří ulice měst snětí, a nakonec přivedou draky až k nám!“  Každé objetí, vřelé i chladnoucí až přestal žádat laskavého přitulení, každý pohled do očí, co den ode dne tvrdly a chladly, každičký okamžik, kdy se nenápadně vytrácel milovaný, požehnaný syn neznámo kam, si vybavovala a trpce převalovala v mysli. ‚Anatolku... už ti ani tak nemůžu říkat, aby ses nehněval... vrať se!‘ *** „Nelidská špína se snaží dostat do naší země, ale já to tak nenechám. A vy mi pomůžete, kněžno Chleire.“„Vaši rodiče jsou jiného názoru, princi,“ pronesla laškovně kněžna a samolibě se usmála na Anatola. „Z čeho pramení vaše troufalost se stavět do opozice? Jste sice velitel východních vojsk, ale toť vše.“„Nepodceňujte ctižádostivého muže, kněžno. Nadešel čas změn. Už bylo dost strkání hlav do písku. Jistí lidé jsou stejného názoru a příležitost prokázat loajalitu budoucímu králi klepe na dveře. Draci budou prostředkem i naším cílem a ve vás mám důvěru kněžno. Vím o vaší snaze získat trůn. Před lety jste dokonce bojovala o královu přízeň, žel pro vás si vybral mou matku.“„Ach, ano. Kdo by tvrdil, že občas takové touhy nemá, ten by byl sprostým lhářem, princi,“ culila se kněžna jak obrázek a snažila se skrýt dychtivost po tom, co jí Anatol nabízel. „Ale jak jste řekl, žel se nám do cesty připletla Malien Milovaná. Ale to už je tak dávno, že to dnes postrádá významu.“Anatol se spokojeně usmál. Vycítil její zájem. Stará kněžna rozhodně nikdy nepřestala usilovat o trůn. „Staňte se mou matkou,“ pronesl jen tak mimochodem, aby měla o čem přemýšlet, aby ji vyvedl ze sebejisté rovnováhy.„Co jste to říkal, princi?“ zeptala se nevěřícně kněžna Chleire.„Až přijde správný čas, budete mi stát po boku a dosvědčíte, že jste má pokrevní matka.“„Vzbuzujete ve mně zájem, princi. Řekněte mi víc, hořím nedočkavostí.“„Dočkejte času, kněžno.“Kněžna se usmála a odvětila: „Ale jistě mi můžete sdělit, co z takové malé lži budu mít.“„Snad vám nestačí má přízeň? Nebo vám není dost se stát matkou krále? Povězte, co víc byste žádala? Ne, já vám to povím sám. To bude jenom začátek! Slyšel jsem, že máte spousty dcer. Některé jsou už vdané, ale jiné stále čekají na vhodnou příležitost. Nabízím vám skutečné pokrevní spříznění, vložení královské krve do vašeho rodu, které nikdo nebude moct zpochybnit.“Kněžna se zatajeným dechem pozorovala Anatolův sebevědomý výraz a přemýšlela, co tím vším mladé princátko sleduje. Po vypjatých sekundách se konečně mohla usmát, smála se jak pomatená. „Synu, doufám, že svou matku nezklameš.“ *** Anatol spokojeně odjížděl. Toužil vše urychlit, aby už nejlépe dnes byl králem, ale musel se krotit. Ještě nenastal pravý čas, ještě nepřišel okamžik, kdy každý v království včetně jeho rodičů, co ho jen neustále svazovali, poznají sílu, co v něm dřímá. Celé roky zákazů a příkazů, co by měl dělat a neměl, mu trávily mysl. Neustálé shazování a podrážení nohou, když se neshodli téměř na ničem, se brzy stane minulostí. Měkkosrdcatý přístup už nebyl žádoucí proti hrozbě ze západu. Blížili se nejenom draci, ale především migrující vlna tlačená šířící se pustinou stále víc na východ. Pokud je nezastaví jednou provždy, budou je ohrožovat uvnitř království. Nechápal, proč to otec a matka neviděli. Proklínal je za jejich zaslepenost a krátkozrakost a ke všemu byli naprosto neambiciózní. Jeden jako druhý. Otevřela se možnost posilnit království a oni ji nechali ležet ladem. Až bude stát v čele vojsk celého království, dobude slabé a učiní své království ještě silnější! Ale k tomu bude potřebovat ještě jednu nepostradatelnou věc. Kälhisaru! Dračí princeznu! Čas byl proti němu, ale s precizním naplánováním a s trochou štěstí se mu podaří zplodit aspoň jednu dceru, princeznu, kterou obětuje drakovi a ten se bude muset podrobit jeho vůli. I jen jediný drak v čele celé armády bude impozantním strojem na zabíjení, který bude ovládán skrz princezninu obětinu, protože pouze princezna může draka zkrotit. Drak, který se mu nepodrobí, bude zahuben a ti, již se skloní před Anatolovou vůlí budou šířit zmar a zkázu světem. Tak dobude Anatol Mocný celý známý svět! Tak vejde do dějin jako dávní králové a hrdinové, co se o nich vyprávějí legendy!Pobídl koně do klusu. Hnal ho cestou necestou. Čas ho tlačil. Ještě nebylo vše připraveno, ale spojenci se kvapně chystali na okamžik, až jim Anatol vydá rozkaz.


hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

S´saia

O mně

Charakterizuji se jako malý Teórský hrdina, neustále jsem tady, ačkoliv všechna pravděpodobnost hovoří, že už dávno nemám existovat.
Ovšem nejsmutnější je, když věřím, že nemůžu být úspěšný autor, protože neumím lhát.

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •