IKAR CZIKAR CZ

Spievajúce svetlo temnoty a jej svetelná pieseň (Julia Sellers )5.11.2014
 

3
 počet hodnocení: 7
přečtené 62611, Komentáře 28

 

BARÁNOK V KOŽI HADA
Lebo Boh tak miloval človeka,  že dopustil aby padol.

Veru veru hovorím Vám, jablko daľeko od stromu nepadne.

Avšak jablko čierne poznania dobra a zla v hlbinách duše svojej biely strom večného života skrytý má.

Semienko jeho ako zrniečko horčičie  v ústach hada trblieta sa a

ten kto do zeme vsadí ho menom srdce nech   neúrody a sucha nebojí sa .
Ten kto do kríža vsadí ho menom večnosť nech pochopí, že osemhlavý drak v tele hada v koreňoch stromu poznania plazí sa a zakráda ako zlodej uprostred dňa.

Ja ti hovorím však, že ak cez slzy nespoznáš, nepochopíš ani. A ak ani cez skalu nespoznáš, ktorá nie tvrdosťou skutkov ale mäkkosťou viery svojej pýši sa, tak nespoznáš už vôbec nič a nikoho a nikdy. Spoznáš len slzy ľútosti pramatky Evy, ktorá nikdy do Márie nedošla, lebo silu viery na pol ceste za svojou spásou stratila tak ako Ty a tak ako každá z plemena hadieho.
A had ten z rodu špirálovitých  ostré zuby vášne cerí a ostrejším ešte  túžby chvostom na poplach bije v kŕčoch smrteľných.  Meč lásky silnejší  je však.....pokorí on tieň vlastného tieňa, ktorý v zrkadle odráža sa pod chladnou žiarou polnočného slnka a poludňajšieho mesiaca.

A preto neboj sa a tni , smelo tni a stínaj meč menom Láska pokorná, 

lebo prve štyri hlavy hada pasovať sa s tebou chytia, ale ostatné tie ako lev skrotený uložia sa pod nohy meča tvojho v tichu a zaspia svorne spánkom tvrdým svojim.

 Keď zobudia sa však uprostred noci splnu jasivej

pochopia, že z hada baránok zrodil sa ako nebeský víťaz na zemi porazený a kvapky krvi preliatej v boji meča s túžbou, zaspievajú  noci žiarivej tóny svätého Grálu uspávanky mámivej. Baránok v koži hada, ty dávaš hriechy svetu cez skutky a cez zákon. Baránok boží, ty snímaš hriechy sveta cez vieru v lásku a cez lasku viery.

 

OTEC RIEKA

Polož  na prúd rieky sa a unášať nechaj sa do rozprávok tisíc a jednej noci, kde drak ako had ten kľukatý hláv svojich sedem stratil pod mečom spravodlivosti a korunou z tŕnia utkanou, lebo napísané je, že dobro zvíťazí nad zlom v deň súdu.

Tak ako vánok jemný teplou dlaňou matky hladká líca listov uschnuých na ceste za ich osviežením , aj rieka  pohladí ťa a ukáže ten správny smer ak oddáš sa vlnám jej a necháš  utopiť sa vo vodách života večného. Lebo v utopení koryta koruny stromu života spása čaká ťa.

Tá rieka tajomstvo však ukrýva. Psst, ty to nevieš zatiaľ dieťa človeka, ale rieka tá je cesta späť tam odkiaľ si prišiel raz.  Počuješ ako šepoce hlasom fontánky, ktorý silu má zmeniť  sa na vodopád neutíchajúcej sonáty prvého hriechu a vykúpenia? Nemusíš plávať, len unášať nechaj sa, voda už vie čo robiť prisúdené bolo jej od vekov. Len Ona, voda očisty a odpustenia recept na život večný da ti. Jediný a originálny tento recept je......veď zo zdroja on troj-jediného pochádza ako kniha života, ktorú nikto okrem lásky hoden veru nie je otvoriť. Neplávaj tak proti prúdu ako dieťa zmätené v spomienkach a zážitkoch svojich, lebo myseľ tvoja síce chce, ale telo slabé je. Rozum plávať  chce, ale srdce tvoje unesené túži byť ako nevesta zo svadby polnočnej.

Tak počúvaj hlas srdca svojho a Otca tvojho zároveň a cez slzy radosti a smiechu utrpenia pochopíš, že Ote jeden jestvuje len. Je to Otec-Matka, ktorých opustil si ako krehké vtáča z hniezda vypadnuté, aby plávať si sa naučil.

A roky prešli...starší si už, dospelý, ale stále dieťa zmätené, čo v hlbke duše za prsníkom matky svojej v tichu dospelosti vzlyká opustený a opovrhnutý leskom a biedou kurtizán. Dieťa v škrupinke dospelosti, ktoré pýta sa na svet cez bránu lona matky Zeme Gaia zvanej, pretože len toto cesta  je. Je to cesta krvou vydláždená k Otcovi mojemu, ktorý všetkým rozdal sa bez rozdielu, teda nielen môj je ale aj Tvoj zároveň . Veru, veru hovorím Vám, že k Otcovi jedine skrze mňa dôjdete. Tak neváhaj a roztop  škrupinu tú natvrdlú teplom lúča lásky ukrytom v hlbinách komnaty trinástej,  ktorú ako dieťa opustil si síce, no nikdy nezabudol si,  že zanechal si v nej celý svoj majetok v podobe truhlice  utkanej z dreva stromu poznania dobra a zla a nevinnosti detských slzičiek. Truhlica tá plná  citov živých je.  Vidím, že plávať stále nedarí sa ti. Škrupina dospelosti stvrdla a nedá dýchať citom detstva. Tie nie sú už živé, akoby dodychávali len v hluku hmoty tiel čo rozkoš zvolili si pred nevinnosťou. Tak vráť sa. Vráť sa do sveta rozprávok, lebo veru, veru hovorím ti, že do kráľovstva jari, kde všetok čierny sneh roztopil sa teplom Tvojej nevinnosti nevojdeš, pokiaľ maličkým nestaneš sa znovu.  Rýchlo teda polož sa Ty na otca len s dôverou dieťaťa, lebo on je čln ten, ktorý po vode preplaví ťa domov až.

Vitaj teda stratený syn. Ako syn človeka odišiel si...Ako syn Otca vraciaš sa.

 

MALIAR LÁSKA

Kto maľuje obraz osudu môjho? Kto je hlavný maliar ten? Som to ja sám, ktorý štetec drží  a autoportrét vytvára si na plátne skutkov, ktoré hnilobou páchnu ale aj ľaliou bielou rozvoniavajú?  Alebo maliar neviditeľný ťahá moju ruku štetcom, ktorý  LÁSKA nazýva sa?

Kto piše knihu života môjho ? Bola napísaná ešte predtým ako strieborné vlákno môjho hmotného tela zakotvilo do lona matky Zeme? 

Kto ťahá špagátiky na ktorých ruky moje visia? Je to Stvoriteľ, ktorého nikto nestvoril, prvá príčina ktorú nikto nespôsobil? Alebo chodidlá sú to moje bosé, šlapúce po kvapkách rosy rannej v tvare srdca,  ktoré modelujú cestičku života zvanú karma ako hrnčiar hrnce svoje z prachu matičky zeme? Dal mi otec slobodu stúpať nohami bosými  do zakázaného územia? Alebo chce on, aby po území zázrakov stúpala som len? Zázraky nedejú sa bez prispenia syna človeka. Len hmota ukáže ti zázrak skutočný keď premení sa tlakom lásky na duchovno čisté, ktoré nevedel si, že aj na planéte tejto hriešnej vyklíčiť raz môže ak pôda pripravená je prijať semienko dotyku božského. Kto ma však vráti na chodníček  zvaný "Nech tvoja vôla stane sa" keď noha moja odkloní sa zas od smeru správneho?

Veru, veru, Stvoriteľ nemá  vôlu slobodnú, tou len stvorenia svoje obdaril z lásky nezištnej. On dokonca nemá na výber ani, jeho jediný výber  totiž LÁSKA je .  LÁSKA je však  LÁSKA   a  na vyber nedáva ona. Buď  miluješ alebo miluješ. Neexistuje čierne ani biele, len čierne a biele existuje v mileneckom spojení ružovej.

 Ja ale slobodnú vôlu mám, a teda nielen výber ale  aj na výber mám.

Jedine môj a nie cudzí výber otvoríť je schopný dvere Stvoriteľovi pravému , aby vošiel do mňa zvestovať, že láska a nádej posledná zomiera keď už všetko navôkol dodýchalo. On v LÁSKE a pokore stojí tam a čaká pred dverami zvané srdce. Čaká ale neklope. Čaká v pokore. Nemá ruky. Ruky mám ja, ale nemám pokoru, pretože syn človeka som hriešny, ktorý červ je a v červa sa obráti.

Tak stisni kľučku a otváraj Ty syn Otca v zárodku.

 

BolJeBude
Môj osud ma v rukách Otec, ten prvý stvoriteľ, ktorý začiatok aj koniec je.

Lebo on vždy bol, je a bude. BolJeBude je večnost plynúca, ktorá bez toho aby najskôr vznikla nemôže nikdy zaniknúť  a bez toho aby najskôr zanikla nikdy vzniknúť nemôže zas.

Bol Je Bude ospevujem ťa...dovoľ mi hriešnikovi úbohému nohy umyť ti v potoku sĺz mojich, ktoré ešte predtým ako stekať začali vyschli pod plamenným ohňom lásky tvojej z kríža tlejúcej. Ten kríž z dreva je a predsa jazyky plamenné nedotknutý osudu ponechali ho, lebo osud jeho ešte predtým ako prišiel na svet nahý, pokorný a bezbranný spečatený bol už veľkým tvorcom.

BolJeBude oslavujem ťa.....Ale ja takého nepoznám. Nevadí. "BolJeBude" je "BudeBolJe" ale aj "JeBudeBol"

Večnosť  poznať nemusíš, večnosť cítiť musíš a ked zahryzne sa ti do špiku kosti ako mráz horúci , spoznáš ju aj sám tak ako Adam spoznal Evu kedysi a vtedy pochopíš, že padol si aby domov vrátil si sa zas a z domu otca tvojho vlastne nikdy neodišiel si. Odišla len viera tvoja, ktorá zomiera síce posledná ale keď ju stratíme, nemáme už prečo zostávať v kolotoči bláznivca „maya“ zvanom.

Preto prosím pochop len, že ked doma budeš zas,  nechoď viac na cesty už,  zostaň pekne na začiatku, lebo začiatok je koniec a koniec začiatok je tak ako On alfa aj omega bol, je a bude presne tak ako otec jeho BolJeBude.

 

 

TANGO VEČNÉHO TAJOMSTVA DOBRA A ZLA

Dobro, dobro, dobro ukáž že mi tvár svoju

ďakujem....

zlo, zlo, zlo, aj ty mi ukáž svoju

ďakujem

aký tvar tvoja tvár vytvaruje si za plnej účasti lásky?

aký tvar tvoja tvár vytvaruje si za splnu mesiaca polnočného?

aký tvar tvoja tvár vytvaruje si za úplneho zatmenia slnka?

ale čo to, čo to, čo to? sú Vaše tváre rovnaké vari?

ale čo to, čo to, čo to? sú Vaše tvary rovnaké vari?

máte vari jednu tvár len ktorá spoločná je? 

kto tvaroval  tváre vaše, že sú ako by ich jedna mater mala?

Naša tvár je síce od jedného Otca len,  

ale úsmev dobra lásky  sám jej vlastník vyčarovať na tvár dokáže si len

tak ako úsmev nenávisti zla prináša si na tvár vlastník sám a nie niekto iný za neho.

láske, dobru, zlu a hnevu nenaučíš sa ty v školských laviciach

lásku, dobro, zlo a hnev nenájdeš ty v bielom plášti lekára

láska, dobro, zlo a hnev nerozkvitá na lúkach

poklady tieto vzácne len zo srdca Ty vydolovať vieš ako uhlie čierne ten diamant najvzácnejsí čo teplo dáva zadarmo a rád aj keď nepýtaš si ho často alebo skoro nikdy.

never preto čarom zla a hnevu, lebo v zle a hneve dobro a láska skrýva sa pod pokrievkou hrnca , čo vykypieť priamo z útrob citov najhlbších pripravený je hneď ako pokyn mu dáš paličkou kúzelnou vyrobenou z ľalie bielej za rosy rannej.

Vlastník tváre. Haló. Haló. Haló. Neklopem je na tvár tvoju ale na srdiečko. 

Ak dnu ma vpustíš láska dobra a strach zla na tvári Ti splynú v jedno

a potom pokoj už len zostane, pokoj v duši, pokoj na tvári, pokoj vo vnútri, pokoj vonku, Pokoj Vám, vždy a všade......

Tak rozhodni sa sám a dovoľ káske dobra a strachu zla tancovať na tvári tvojej tango večného tajomstva. Lebo tanec tento v jedno spája, veď vieš, priateľov tých troch odveky, ktorí síce od začiatku ako trojičky siamské zrastené sú, ale predsa každý vlastné tango tancuje si na tvárach ľudí.

Nezabudni, že  aj Tvoja Tvár Tancuje Tango Tajomstva Večného.

Nezabudni, že aj T T T T T V

Nauč sa ho milovať teda, nemáš inú možnosť totiž......

a svet hneď krajší bude o milovníka jedného navyše.

 

 

 

Kapitola 1-1 z 197
hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

P.L.27.1.2019
 

Dobrý den!
Vaše dnešní báseň ve mně vyvolává smíšené pocity :-).
Líbí se mi první dvojverší. To je pěkný začátek básně. Dvojverší, kterými báseň pokračuje, mí připadají spíše jako citáty, nad kterými se pozastavím, uvědomím si jejich pravdivost, nicméně jako celek ve mně nevyvolávají takový ten "wow!" pocit, jako u Vašich jiných básní...

Ale i tak se těším na Vaše další básně :-)

Julia29.1.2019
 

Mily P.L.
Dakujem pekne za Vasu reakciu, zaujimave, pretoze to co hovorite citim aj ja, akoby ste ma poznali. Pri tejto basni (vlastne to nie je basen, nerymuje sa, je to skor uvaha) pri nej som citila ze neplyniem tak ako vzdy, ja ked pisem, pisem automaticky , akokeby som plynula, tentokrat bolo moje plynute rusene, prerusovane, nebolo plynule plynutie, neviem ci mi rozumiete. Niekedy sa hanbim za to co pisem, hovorim si, ved to je hrozne, hlavne vtedy ked to citam na druhy den, ale viete, ked to pisem a necham sa unasat citom, tak to vidim uplne inak, pisem tak ako citim a na druhy den ked sa na to pozeram rozumom a nie citom a srdcom, tak si poviem, ze co som to vlastne napisala, prepacte ze si vylievam dusu, dakujem za Vase komentare, pomahaju mi, zelam krasny den

Pavel Lahodný31.1.2019
 

Dobrý den! Vůbec se nemusíte omlouvat! Vím přesně, co máte na mysli, protože stejně tak jsem psával i já :-). Vlastně jsem ani nevěděl, o čem to moje psaní bude. Jenom jsem cítil, jak mi v hlavě víří myšlenky a potom jsem to jenom napsal. Postupem času jsem se ale naučil nespěchat. K tomu, co jsem napsal spontánně citem, jsem se třeba týden vracel a dával tomu formu, měnil, doplňoval, vracel se... dokud jsem nebyl spokojen :-) a potom jsem báseň "pustil" ven. A i s odstupem let bych i dnes ještě mohl měnit, protože se člověk literárně vyvíjí :-). Co se týče rýmování - víte, že počátek poezie se datuje do období Antiky a jednalo se o volný verš? Rýmování přišlo mnohem později. Já říkám, že rýmovaný verš je kompromis mezi myšlenkou a zpracováním. Navíc je velmi důležitý rytmus a tak mám raději volný verš, i když i tam je určitá míra plynulosti důležitá. Vaše tvorba je na tomto webu nadprůměrná a mně se líbí. Celý únor nebudu k dispozici, ale od března tu budu zřejmě působit oficiálně jako mentor, nebo spíše poradce, hodnotitel (vyhýbám se slovu kritik, protože na to se necítím) a můžeme potom o Vašich básních diskutovat :-).
Mějte se fajn!

Julia3.2.2019
 

Mily Pavel
dakujem za Vasu podrobnu reakciu. Rozumiem dobre tomu, co pisete a musim povedat, ze s Vami suhlasim. Tesim sa na marec (brezen), budeme pokracovat v diskusii. Drzte sa a dakujem

P.L.19.1.2019
 

Dobrý den!
Vaše báseň " Krik vlastního šepotu" se mi velmi líbí. Od prvních veršů mi bylo jasné, že zde se snoubí talent a zkušenost. Kdybych chtěl vyzdvihnout nějakou pasáž, nebylo by to spravedlivé vůči ostatním obrazům básně.
A slovenština je pro poezii (alespoň pro mne)
mnohem libozvučnější a krásnější, než čeština :-).
Děkuji za příjemný zážitek!

Julia23.1.2019
 

Dobry den
dakujem za komentar
mne sa zase paci cestina, ale ju neviem:)

Eva5.1.2019
 

...mne sa to páčilo:) držím palce v ďalšej tvorbe, je úžasné mať toľko ,,prečítaní" dúfam, že sa to niekedy podarí aj mne.

julia 6.1.2019
 

Evi
dakujem
prajem Vam vela tvorivych sil

zranený čitateľ5.1.2019
 

dosť zlé. výrazy produkovať a fakľa rodu v jednej básni a veľa iných nezmyslov posiela túto báseň do toho istého rámčeku, do akého autorka umiestnila život čo by bielu kocku...

julia6.1.2019
 

dakujem za komentar
vsetko dobre do NOveho roku zelam

Vdobrom24.9.2018
 

Nie každé hnutie mysle je poézia. Nie každá myšlienka, motivovaná emociami, je hotová báseň. Občas to chce aj popracovať s textom a nechrliť to hlava - nehlava.

Julia6.1.2019
 

dakujem pekne za komentar
zelam vsetko dobre

P.L.16.10.2017
 

Křehká báseň. Až tak křehká, že se bojím, aby se nerozbila mým čtením...
Moudré a hezké obrazy - např:
"slzy jsou záchrana a spása života"

"Slza je živá"...

Celá další strofa začínající: "Když slza promluví"... je výborná.

Trošku se pozastavil nad tím buldozérem v té záplavě křehkosti, ale chápu smysl...

"Tlukot Tvého srdce recituji zpaměti"... super!

Celkový dojem z básně je u mne velmi dobrý!
Rád jsem četl!


Julia17.10.2017
 

Dobry den
dakujem za Vasu milu reakciu
zelam vsetko dobre
p.s.energia pochybnosti je skutocne silna ako buldozer. Nic ine ma nenapadlo, ale mohlo by tam byt napriklad Sudny den. Sudny den je posledny a sila pochybnosti moze znicit vsetko a sposobit sudny den.:) Ale kto z nas by to chcel.
Vsetko dobre zelam

P.L.17.10.2017
 

Dobrý den!
Nejprve se musím omluvit, že jsem v komentáři zapomněl na základy slušnosti a nepozdravil jsem! Neomluvitelné!
Mám-li srovnat buldozér a Soudný den, potom bych určitě nechal ten buldozér, protože výraz Soudný den je přece jenom již literárně "obehraný".
Přeji hezký den!

Julia17.10.2017
 

co by neomluvitelne, vsetko sa omlouva, ved sme predsa ludia
a super, dakujem, to je vyborny postreh od Vas, ten Soudny den je literarne obehrany. Vidite a to ma vubec nenapadlo
tak vsetko len to naj naj naj zelam

mooNy L.29.4.2017
 

najdrahšia almužna je láska: veľmi silné, ale nie je to len o tom, že sa mi to páči... oslovuje a dotýka sa ma tá pravda, napĺňa a posilňuje a som rada, že sme sa stretli :)

krásny večer :)

Julia29.4.2017
 

Mila mooNy
dakujem za kompliment
potesila ste ma. aj ja som rada, ze sme sa stretli:) , vsetko dobre zelam, Julia

mooNy L.7.5.2017
 

milá Júlia, ďakujem veľmi pekne, chcela by som len dodať technickú poznámku, ak je ešte aktuálne, že stále používate cudzojazyčnú klávesnicu a môžem byť v tomto nápomocná/uľahčiť písanie v sk jazyku = na vašom pc si môžete určiť viacero jazykov, s ktorými môžete pracovať podľa potreby takto: ísť do parametrov, v nich nájsť hodina a jazyk, potom región a jazyk, potom pridať jazyk, možno zaregistrovať zmenu... od tejto chvíle sa na obrazovke vpravo dole objavuju pod ikonkou jazyka používaného na klávesnici všetky pridané jazyky, ktoré vyberáme podľa potreby klikom, samozrejme je potrebné ovládať naspamäť uloženie písmen klaviatúry QWERTY pretože pod prstami máte naďalej AZERTY, ak to neovládate stačí vyhľadať v Googli a vytlačiť, príjemné písanie v sk jazyku :)

Julia7.5.2017
 

Mila moonY
dakujem velmi pekne, vobec som o tom nevedela, musim si to prestudovat, ja som dost pomala co sa tyka pocitacov , ale super a este raz dakujem a vsetko dobre zelam

mooNy L.7.5.2017
 

niet začo, dodávam len, že to isté platí pre ruštinu :)

krásny deň :)

J.7.5.2017
 

dakujem pekne
ste velmi zlata

Severína2.8.2016
 

Pekný deň, Júlia.
Priznám sa, prečítala som obidve básne, ktoré tu máte. Pôsobia na mňa upokojujúco. Ja nie som odborníčka na hodnotenie básní, ja ich viem len čítať. Skôr viem posúdiť prózu. Škoda, že ste tu nedali nejaký váš román. Veľmi by ma to zaujímalo. Všimla som si, že nás Slovákov akosi pribúda na českom portáli. Dokonca nevadí ani jazyková bariéra. Čo je myslím vynikajúce.
Priznám sa, že som vyhľadala vašu tvorbu aj na slovenskom MT, ale nenašla som ju, lebo je vymazaná, našla som len komentáre, z ktorých som bola dalo by sa povedať pohoršená. Nepáčili sa mi, lebo neboli k meritu veci, čiže k samotnému dielu ale hodnotili sa tam nezmyselné veci a sympatie k človeku, alebo nesympatie. Úplne od veci.
Preto som sa hlbšie zamyslela nad vašimi básňami a musím povedať, že sa mi páčili. Čítala som jednotlivé verše pomaly, zamýšľala som sa nad tým. A pôsobilo to na mňa zvláštne, upokojujúco.
Nedalo by sa tu dať aj iné dielo? Trebárs ako som už spomenula aj prózu? Som zvedavá ako sa viete vyjadrovať, akú máte slovnú zásobu, ako tvoríte vety, ako postavíte hrdinov príbehu. Zápletku, námet a pod.
Prosím, urobte mi radosť.

Julia2.8.2016
 

Dobry den Severina,dakujem pekne za Vasu milu spravu.Potesila ma. Pisete ze ste si precitala obe basne ktore mam na tomto portali. Teraz neviem o ktorej sekcii hovorite lebo mam 2 sekcie, Tajomstvo ruze ruzovej a druha sekcia je Spievajuce svetlo temnoty a jej svetelna piesen ktora je v sekcii Jine (Sci fi,fantasy), a to pisane formou prozy.Bohuzial roman som nenapisala ani sa nechystam. Mam len jednu knihu ktora vysla minuly rok,mozete sa o nej docitat na www.juliasellers.sk ale to je trosku ina proza mozno ako si predstavujete. Dakujem este raz Vas mily mail a mile slova. S uctou Julia. p.s. moje prispevky na tejto su pisane vacsinou zvlastnou formou a to v noci ked sa zobudim (vzdy mam papier a pero vedla seba aj so sebou vsade kam chodim). Mavam momenty automatickeho pisania, kedy mi pise ruka sama a ja mam zatvorene oci.Ale to je nadlho a mozno nie pre toto forum:) drzte sa

Kristýna10.2.2016
 

Dobrý večer, při čtení se mi zaslzely oči, vidím v tom obrovský smysl a jsem velmi šťastná, že jsem na vás náhodně narazila. Vaše kniha je pro mě velmi obohacující a šířím jí dál.Jsem velmi vděčná za to, že tady jste :-).

Julia11.2.2016
 

Mila Kristyna, dakujem pekne za mile slova. Velmi si to vazim. Vsetko dobre Vam zelam

Lucie Křížková15.11.2014
 

Tématicky velmi dobré...možná je v textu pár chyb, ale jistá si úplně nejsem, protože neumím slovensky....i přesto si ráda přečtu další Vaše dílka...

Julia15.11.2014
 

Lucie
dakujem. tie chyby tam mozno su, slovencina je sice moj rodny jazyk ale pracovny jazyk mam anglictinu (s rustinou), takze texty nie su bohuzial upravene profesionalne, nakolko nemam ani slovensku klavesnicu, tak pisem najskor bez makcenov, dlznov, a potom to krvopotne dotukavam, okrem toho ked vlozim text online tak riadky a slova mi skacu, nie su tam dodrzane medzery. Neviem preco ked na mojom texte v pocitaci mi to ukazuje OK. Takze sa ospravedlnujem za tieto chyby a nedostatky. majte sa

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

Julia Sellers

julia11.png
O mně

Zdravím všetkých čitateľov.

Moje meno je Júlia Sellers. Ďakujem všetkým, ktorí si prečitali moju tvorbu a ktorým sa moja tvorba páči. Zároveň ďakujem za toleranciu všetkým tým, ktorí si moje príspevky prečitali a nepáčia sa im. Ďakujem pani Markétke, úžasnej žene a zároveň riaditeľke agentúry Mám Talent, s.r.o. a celému jej tímu za to, že nám dáva šancu uverejňovať na týchto úžasných stránkach svoje príspevky a tým obohacovať ľudí o žive slovo plne lásky, kreatívnosti a energie.

S láskou,
Júlia

Web stránka, kde nájdete moju knižnú prvotinu o mimotelových zážitkoch: www.juliasellers.sk
facebook: Julia Sellers

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •