IKAR CZIKAR CZ

Tajomstvo ruže ružovej, ktorá tŕne nemá (Julia Sellers )21.11.2014
 

Čierna labuť s krídlami bielymi po vode si kráča 
a nad ňou biela na čiernych krídlach v temnote sa vznáša.
Jedna stráži druhú a ich kroky ako jeden rátajú sa,
keď v divokom valčíku na krásnom modrom Dunaji zmietajú sa.
3
 počet hodnocení: 2
přečtené 15597, Komentáře 0

 

Moja čaša bolesti je vôľa Tvoja.

Tak prijmi pohár svoj, ktorý horký síce, ale plný živej vody je,

nech ako víno dozreje a živica  prúdom z neho nech sa valí.

Tak uchop ho, pohár ten, čo ako kríž na pleciach ti piesňou zazneje,

veď vína toho hrozna čierneho je v ňom už vyše hlavy.

 

Tá sopka, čo ako strom života koreň v nebi má aj v zemi, 

v pohári vody búri sa očami plných núdze.

Ona vybuchnúť za studena mieni a verí, že tým všetko zmení,

paprsky slnka na svetlo a aj kov na zlato rýdze.

 

Tá čaša utkaná je zo sĺz utrpenia,

vrások času a  kvapiek krvi potu,

ktoré po čele sa skotúľali tomu, čo neoddal sa chvíľke snenia,

aby kvapky krvi jeho večnej premenil na hviezdnu rotu.

 

Môj hlas nemý zvnútra kričí: nie moja vôľa nech je, ale tvoja.

Môj hlas zvonku hovorí však, že chce čašu inú, 

nie času pomalého času, ktorej všetci sa tak boja,

ale tú, ktorá v tebe hmoty orie  hlinu.

 

Z kryštálu chcem veru čašu,

čo stopy krvi všetky zmyje,

bo nie hus som ja, čo vyčká času,

keď klas tela do duše sa vryje.

 

Tak s dôverou pi to, čo je v tej čaši,

bo bez viery chrám tvoj postaviť sa nedá,

no a k viere tej zas netreba ti oči ani vlasy,

veď hľa, aj Judáš ako zradca, slepo plechavý už behá.

 

Tak kde je jeho čaša?

Vari zrady bozk zaslaný bol Satany ríšou?

A či vari čaša jeho v pekle sa už vznáša? 

Či to len prst Boží prehovoril ukrytý za čašou zlých časov?

 

Tak kedy správny čas ten príde,

čo pokoru rozdáva aj skromnosť?

Ty počkaj len, kým nová jeseň vzíde

a potom naber z nej si láskavosť aj hojnosť.

 

Český preklad: Lada Konečná

Moje číše bolesti je vůle Tvá.

Tak přijmi pohár svůj, který hořký sic, však vodou živou plný,
ať jako víno dozraje a pryskyřice proudem z něj se valí.
Tak uchop jej, pohár ten, co jak kříž na ramenou ti písní zní,
vždyť vína z hrozna černého je v něm již na vše hlavy.

 

Ta sopka, co jak strom života kořen v nebi má i v zemi,
ve sklenici vody se očima plných nouze bouří.
Ona vybuchnout za studena chce a míní, že vše změní.
Paprsky slunce na světlo a také kov na zlato ryzí.

 

Ta vzácná číše utkána je ze slz utrpení,
vrásek času a kapek krvavého potu,
po čele stékajících Tomu, kdo neoddal se snění
a kapky krve proměnil ve hvězdnou rotu.

 

Můj hlas němý zevnitř křičí: „Ne má vůle, ale Tvoje“!
Můj hlas zvenku říká však, že chce číši jinou.
Ne času pomalého, jehož všichni se tak boje,
ale tu, jenž v tobě Synu hmotnou oře hlínou.

 

Věru chci jen z toho krystalu číši,
co stopy krve všechny smyje,
nejsem já husou, co vyčká v časy,
kdy klas těla do duše se vryje.

 

Ty s důvěrou pij vše, co je v tom poháru,
neb bez víry chrám svůj postavit nelze,
a k víře zas netřeba ti očí ani vlasů pomálu
vždyť hle, i Jidáš - zrádce jako slepý leze.
 

Tak kde máš Synu krystalovou Jeho číši?

Zda-li snad číše Jeho v pekle se už vznáší?

Což zrady polibek poslán je ďáblovou říší?

Či jen prst Boží skryt za mlhu špatných časů?


Nu, tak kdy správný čas už přijde,
co pokoru rozdává i skromnost?
Vyčkej jen, až nový podzim vzejde,
pak naber si z něj laskavost i hojnost!

 

Když bojíš se a láska z komůrky duše postupně odchází ti,
když číše tvá se zaplňuje zrádnými ďábla sliby planými
a v hrudi strach máš, co jako svatá zrada bolí v morku kosti,
o milost prosit Otce neváhej, polibky srdce horoucími.

 

Neboť Lásce člověk učí se po celý svůj krátký nekonečný život.
Láska je stavem, co úsměvem obdaří tě, když nitro tvoje krvácí.
Z lásky srdce tehdy svatým stane se, pokud přinese ti radost
a věčnost strachu zbavená, zaskvěje se jak hvězda doutnající.

 

Tak jako Jeho Láska svou hlavu chýlí na sklonku života,
vím, že i ty v tiché pokoře a víře prožíváš kruté, bílé zimy.
Už neroň slzy hořké, vždyť v nebi vládne Jeho dobrota,
co na trůn Slávy doprovodí tě věčným zpěvem domoviny.

 

Věz, že ta píseň domova, co volá tě, Otce našeho je hlas.
Opojná hudba tvorby jako zlatosladká medovina voní,
jíž včelky z rosy tkají nám, když přijde pro ně správný čas.
Tak vzlétni s rojem včelím a číše tvá se Jeho vůlí naplní.

 

 

 

 

 

 

Kapitola 2-2 z 15
hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

Julia Sellers

julia11.png
O mně

Zdravím všetkých čitateľov.

Moje meno je Júlia Sellers. Ďakujem všetkým, ktorí si prečitali moju tvorbu a ktorým sa moja tvorba páči. Zároveň ďakujem za toleranciu všetkým tým, ktorí si moje príspevky prečitali a nepáčia sa im. Ďakujem pani Markétke, úžasnej žene a zároveň riaditeľke agentúry Mám Talent, s.r.o. a celému jej tímu za to, že nám dáva šancu uverejňovať na týchto úžasných stránkach svoje príspevky a tým obohacovať ľudí o žive slovo plne lásky, kreatívnosti a energie.

S láskou,
Júlia

Web stránka, kde nájdete moju knižnú prvotinu o mimotelových zážitkoch: www.juliasellers.sk
facebook: Julia Sellers

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •