IKAR CZIKAR CZ

Program INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY (kdykoliv)
 

PROGRAM INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY je určen všem autorům, kteří chtějí pracovat na svém vlastním, konkrétním díle. Toto dílo je buď ve fázi vzniku, nebo již má autor napsanou první verzi.

 

Jak vše probíhá?

 

Stejně jako kurzisté běžných online kurzů obdržíte přihlašovací jméno a heslo do systému kurzu, který je provozován na stránkách www.TvurciPsani.cz. Tak budete mít po celou dobu přístup ke všem lekcím s teorií a také ke všem ukázkám textů, které jsou zde k dispozici. Máte také přístup do fóra, kde se můžete setkávat s dalšími autory studujícími v online kurzech.

 

Zatímco v běžném online kurzu postupují kurzisté od lekce k lekci a plní úkoly zadané v lekcích, pro vás jsou lekce k dispozici jen jako teoretická podpora. Pokud jako váš lektor budu mít pocit, že si potřebujete doplnit znalosti teorie, řeknu vám, kterou z lekcí si máte přečíst a které cvičení si například máte udělat, abyste doplnili své znalosti a získali určité dovednosti. Jinak ale pracujete výhradně s vlastním textem.

 

Naše vzájemná spolupráce vypadá následovně. Postupně mi posíláte váš text, a to od první stránky, samozřejmě. Text se posílá po 10 autorských stranách, tedy max. 18 tisíc znaků včetně mezer pro jedno zaslání. Jakmile mi text zašlete, mám 7 pracovních dní na jeho vyhodnocení. V této lhůtě vám zašlu text zpět vyhodnocený. Jakmile vyhodnocený text obdržíte, můžete mi poslat dalších 10 autorských stran. Takto si postupně e-mailem vaše stránky vyměňujeme. Zatímco já pracuji na hodnocení dalších stránek, vy pracujete na úpravách předchozích deseti stran, které již máte ode mne vyhodnoceny. Princip je tedy poměrně jednoduchý, ale vyžaduje píli a pravidelnost.

 

V tomto kurzu vzniká každý rok několik knih, které jsou skutečně vydány a končí na pultech knihkupectví. Za dobu existence kurzu bylo takto vydáno již více, než 50 novel, románů a povídkových sbírek!

 

Cena a způsob platby:

Za kurz se platí měsíčně, a to stejným způsobem jako u běžných online kurzů. Tedy tak, že 20. dne v měsíci musí být uhrazeno kurzovné na další měsíc (tedy například 20. 8 musí být uhrazeno kurzovné na září apod.).

Jedinou výjimkou je první úhrada, která se platí vždy na 2 měsíce. To proto, že lektorka si musí na kurzistu vyblokovat čas a zájem má jen o ty autory, kteří to skutečně myslí s prací na svém rukopisu vážně. Dva měsíce jsou minimální a základní délka trvání tohoto kurzu. První platba je tedy ve výši 3000,-Kč. Tato platba je nevratná. Pokud se přihlásíte a uhradíte tuto částku, není možné účast v kurzu zrušit. Pokud svou účast zrušíte (nebudete pokračovat ve spolupráci s lektorkou), nevyčerpané kurzovné se nevrací a propadá.

Kurz je možné kdykoliv přerušit, a to až na maximálně 6 měsíců. Přerušení studia, stejně jako jeho ukončení, je nutné hlásit nejpozději 20. dne v měsíci na měsíc následující. Tedy přerušení od září je nutné nahlásit nejpozději 20. 8., stejně jako ukončení studia. Při nedodržení této lhůty je kurzista povinen uhradit ještě jedno měsíční kurzovné.

 

Na ukončení studia se nevztahuje žádná výpovědní lhůta, pouze je nutné dodržet princip, že se hlásí vždy ke 20. dni v měsíci na měsíc následující, viz vysvětlení výše.

 

Cena: 1900 Kč 

Minimální doba účasti v programu je 2 měsíce. První platba tedy činí 3800 Kč. Další je vždy 1900 Kč za měsíc. Pokud autor odejde z programu dříve, než uplynou dva měsíce, uhrazená částka bez náhrady propadá.

 

Tento program si můžete objednat buď zasláním e-mailu na adresu info@TvurciPsani.cz,

nebo v e-shopu stránek www.TvurciPsani.cz - zde. Kurz se zahajuje vždy od prvního kalendářního dne v měsíci.

 

 

 


Návštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: