IKAR CZIKAR CZ

John a Leo - Lovci odměn (Michal Vlas)16.5.2015
 

5
 počet hodnocení: 1
přečtené 32720, Komentáře 6

 

Zpráva dne:Vysíláno ve všech zprávách národů Společenství Galaktik Network: Moderátorka Anna Spielbergerová   „Zpráva dne, nebo-li roku. Dnes jsme dostali velkou novinu, jež se týká pirátské flotily, která je nevídaná,“ začala žena původem ze Země a vlasy má obarvené na temně modrou barvu. Sedí za zaobleným moderátorským pultem; před pultem je hologram Galaktik Network a vyobrazená Země v černobílé stylizované grafice. Deska pultu je vybavena holoprojektory a monitory, jež jsou zapuštěny do desky pultu. „Piráti plenily v perifériích kolonie, jak Lidské, tak i kolonie Společenství. Dodnes se neví, kde se vzala tak velká pirátská skupina, nebo kde získala bojové lodě: piráti jsou vedeni mužem rokanského původu. Jeho jméno je dosud neznámé. Jinak se mu říká Rudý Nájezdník.   Velká  zpráva  se týká toho, že byla objevena Hlavní základna, odkud podnikaly své nájezdy. Nájezdy trvaly přes dva roky a stejně dlouho trvalo, než Expediční flotila našla onu základnu. Flotila vyslána Společenstvím, pátrala v Sektoru-13 dlouho a namáhavě. Docházelo občasným střetům, ale nikdy se jim nepodařilo to, co zamýšleli, – a to je zničení pirátské flotily. A dnes je ten den, kdy se to podařilo.   Přepínám  na  video-obraz,  které  bylo  posláno včera ráno. Uvidíte, jak byla flotila pirátů lapena a následně zničena, a to zarážejícím koncem.“   Piráti  jsou o počtu tří starších bitevníků, jednoho bitevního křižníku, sedmi těžkých křižníků, deseti lehkých křižníků a pěti korvet. Je záhada, kde k těm lodím přišli. Flotila je trnem v oku Společenství, především v kolonizovaném prostoru. Video-obraz z vlajkové lodi ukazuje pás asteroidů, ve které mají piráti vybudovanou základnu. Na pohled je chatrná, leč i tak dokázala dobře sloužit. Původně to byla těžařská základna, než jí, dnes už neznámá firma, opustila z finančních důvodů a nájezdů banditů. Základna byla zapomenuta a chátrala, než onu základnu objevily piráti a předělali ji dle svých potřeb.
   Nutno  podotknout,  že  to  nebylo  lehké  nalézt základnu pirátské flotily, galaxie je velmi rozlehlá a v onoho sektoru, je mnoho opuštěných míst a osamostatněných hvězd. Video ukazuje expediční flotilu, která se připravuje k útoku. Oproti pirátské flotile, má Expediční flotila dvojnásobnou přesilu, o technologické ani nemluvě.   Z  hangárů  lodí  expediční  flotily,  vylétají  eskadry  stíhaček.  Ve  flotile je i nosič, ekvivalent letadlových lodí. Z Elorean vylétly tři perutě stíhaček, každá peruť má sto letounů, od lehkých stíhaček po těžké bitevní stíhačky. Elorean je pozemské výroby, která slouží u smíšené flotily. Loď je dlouhá 1200 metrů a má tři obrovské hangáry, každá pojme jednu peruť, plus raketoplány.   Pirátská flotila je obklíčena, bez naděje uniknout. I piráti vyslali stíhačky, které stojí proti trojnásobné přesile.   Převážná  část videa pochází z vlajkové lodi. Azacher, jak se jmenuje, je přes 1100 metrů dlouhý bitevník aguledarské výroby, sloužící jako vlajková loď viceadmirála Zreeka Dashika, původem Kalagůrn.   Můstek Azachera, je umístěn přibližně uprostřed lodi, díky tomu je mozek bitevníku dobře chráněn a díky senzorům i optických senzorech, vidí na monitorech vše, co potřebují.   Posádka  lodi  i  ostatních ve flotile, má na sobě přiléhavé skafandry. Sekce blízká k trupu, mají odčerpanou atmosféru; je to z důvodu, aby po protržení trupu nedošlo k dekompresi. Proto se nosí uzavřené skafandry, které jsou dělány tak, aby neomezovaly v pohybu a nositel mohl vykonávat práci tak, jakoby žádný skafandr neměl. I když mají válečné lodě mohutný pancíř, nemluvě o bitevních lodí, stále existuje možnost, že časem pancíř podlehne a loď se otevře širokému vesmíru, který je smrtící pro ty, jenž nemají skafandr.  
   „Viceadmirále,“   promluvil   aguledarský  kapitán  bitevníku.  „Za  padesát  sekund dosáhneme krajního dostřelu protonových torpéd. Za dalších sedmdesát sekund budeme na dostřel G-Laserům,“ domluvil kapitán Napp Ligorren.   Viceadmirál  sleduje zákres jednoho pobočného monitoru. „Dobře, kapitáne Nappe. Připravte torpéda a dělové věže. Až dosáhneme účinného dostřelu, zahájíte palbu dle vašeho uvážení.“   „Ano, pane,“ řekl formálně kapitán. Aguledaři si potrpí na přísné formálnosti.   Lodě  Společenství  se  přibližují  k  pirátské  flotile, jako hladový žraloci. Trvalo dva pozemské roky, pln pronásledovaní, menších střetnutí, až konečně nalezli pirátskou základnu. A všichni ve flotile Společenství se těší, až to vše skončí a pomstí své útrapy a útrapy těch, jež trpěli pod útoky pirátů. Piráti nemají naději na únik. Jsou hluboko v gravitační studni hvězdy G2 a blízko plynného obra pod poetickým označením Ta-35-E. Kvůli gravitační studni, je nemožné použít gravitační pole, která odizoluje loď od zbytku vesmíru a tím pádem umožnit vstup do hyper. Kdyby se tak rozhodly, gravitační vlny a slapové síly, by loď proměnily v atomární prach, doslovně.   „Střelmistře, zahájit palebný plán 2-1-8, na můj povel,“ rozkázal kapitán.   „Ano, kapitáne. Palebný plán 2-1-8, na váš povel,“ opakoval androkincký střelmistr. Androkinec se svým pobočníkem, původem ashnor, začaly pracovat na palebném plánů.   Flotila  Společenství se už nachází na účinném dostřelu torpéd, ale sami osobě jsou k ničemu, z důvodu, že by je bodová obrana rozmetala dříve, než by se dostaly ke štítům a navíc by to bylo plýtvání drahocenné munice a peněz daňových poplatníků. Proto se chtějí nejdříve přiblížit na 1 700 000 kilometrů od nepřítele. Tím se dostanou na hranici účinného dostřelu středních a těžších rážích střel dělových věží, přesněji naváděcích střel s vlastním pohonem, a hlavně se dostanou na střední účinné vzdálenosti G-Laserům.   Flotila  pěti  bitevníků, třech bitevních křižníků, dvanácti těžkých a patnácti lehkých křižníků a pěti korvet, které se drží daleko vzadu, se zformovalo do dvou sekundárních skupin. Jedna skupina, nebo-li operační skupina A, obsahuje nosič, čtyři těžké a pět lehkých křižníků, plus tři eskadry lehkých stíhaček sloužící jako ochrana clona proti nepřátelských lehkých a hlavně těžkých stíhaček. Bitevní stíhačky jsou dvakrát větší než ty lehké, mají silnější pancíř i štíty a mají slušnou zásobu protonových torpéd. I lehké stíhačky mají torpéda, ale jsou malinko menší a mají jich několik kusů. Bitevní stíhačky jsou velice nebezpečné, když útočí ve skupinách, dokáží zdolat i těžký křižník, někdy i větší lodě, ale to už za cenu těžkých ztrát.   Operační  skupina  B,  disponuje  zbytek  lodí, kteří povedou hlavní díl bitvy. Hlavně bitevníky a bitevní křižníky, částečně i těžký křižníky, plus čtyři eskadry lehkých stíhaček, sloužící jako ochrana proti nepřátelským stíhačkám. Každá eskadra disponuje deset letounů. Zbytek stíhací flotily povedou svůj díl bitvy, proti nepřátelským stíhaček i lodím.   Operační  skupina  B  míří  příděmi  proti  nepřátelské flotile, která je otočena boky proti lodím Společenství. Piráti dali přednost kratším dostřelům bočních energetických baterií, aby využily plnou boční salvu, která je někdy velice mohutná, ale jejich dělové věže jsou na hranici dostřelu a v zóně účinného dostřelu protonových torpéd. Stíhací výzbroj disponuje mohutnějšími Gama-Lasery s větším dostřelem.   Lodě  formací  A a B mají rozestupy dva až tři tisíce kilometrů. Zdá se to hodně, ale ve vesmírném měřítku to jsou kroky dítěte, malé a nepatrné. Je to proto, aby měli manévrovací prostor a aby neposkytli snadnější cíl proti některým typům střel, jako jsou třeba neutrinové naváděcí střely. Když tyto střeli explodují, vytvoří mohutnou energetickou sféru čiré energie o průměru sto kilometrů. Tyto střely jsou velice nebezpečné vůči slabě chráněných stíhaček, ale naštěstí jsou velice rychlé, takže, když zaznamenají hrozbu, se dokáží rychle zdekovat, většinou.    „Střelmistře, zahájit útok,“ vyslovil kapitán rozkaz konverzačním tónem, jako by se neschylovalo ke krvavé bitvě, ale jen k nákupu laciného vína.   Formace B zahájila palbu. G-Lasery proťaly vesmír zelenými rentgenovými paprsky, jako kopí smrti. Palba byla rovnoměrně rozdělená, aby zasáhla velké lodě nepřítele. Impozantní palba zasáhla štíty pirátských lodí, které samozřejmě vydržely. Energie gama laserů se jakoby rozlila po štítech. Kdyby člověk nevěděl, že ty paprsky smrti nebyli totálně smrtící a nešlo by o holé životy, by to byla celkem impozantní podívaná plná barev. Ale bohužel nejsou vesmírné bitvy legrace, jsou to bitvy o život a smrti.   Po  první  salvě  následovala  další,  tentokrát  přispěli  dělové  věže svým smrtícím nákladem. Dělové věže vystřeli vábničky, šokové bomby, jenž nejsou naváděni, ale letí tím směrem kinetickou energií, kterou jim určily zaměřovací systémy – k nim se přidaly střely elektronického boje.   Rentgenové  paprsky  letí  rychlostí  světla,  tedy  dorazily ke svým cílům dříve, než střely z dělových věží. Po G-Laserů následovaly střely. Bodová obrana nepřítele se probudila k životu. Vábničky, které jsou levné a postradatelné, jež mají jediný účel: nalákat na sebe protilodní střely a protistřely; protilodní střely jsou drahé a velmi smrtící; každá odlákaná střela znamená, že bude o jednu střelu méně, co může ohrozit loď, tedy i životy: vábničky na sebe nalákaly protistřely a laserové věže bodové obrany. Střely elektronického boje se snaží snížit účinnost bodové obrany a zahlcovat obranný systém falešnými stopy a konče na sebe nalákat co nejvíc protilodních střel i střel bodové obrany. A na závěr se šokové bomby, které proletěly bodovou obranou s menšími ztráty, jenž sami o sobě jsou těžko zaměřitelné, protože nevyzařují vlastní emise, jenom zbytkové emisní energie, kterou jim darovali elektromagneticky vystřelující dělové věže, vybuchly ve sériích zářivých explozích. Šokové bomby jsou vlastně malými bratranci neutrinových naváděcích střel, které, když explodují, vznikne sféra čiré energie o průměru deseti kilometrů. Jsou oproti velkým bratrancům levnější, a tím pádem mají větší zastoupení v muničních skladech. Štíty nepřátelských lodí přetrpěli doslovně monzum čiré energie. Je to neuvěřitelná smrtící podívána. Štíty přežily, ale jsou velice oslabeni. Samozřejmě piráti neotálely. Proti lodím Společenství posílaly své smrtící střely.   Do akce se zapojily perutě obou protivníků.   Bitva začíná nabírat na intenzitě.   Skupina  B  se  stočila  třicet stupňů na levobok, když se dostaly na dostřel bočních baterií.   Obě  flotily  plují  800  000  tisíc kilometrů od sebe, po mírné parabole. Vyměňují si salvy střel, torpéd a energetických paprsků. G-Lasery zasahují štíty a samotné lodě a předávají jim energii a silnou radiaci. K nim se přidaly tzv. bleskové platformy, kruhových tvarů. B-Platformy střílejí čirou energii, bez radiace, připomínají blesky – proto ten trefní název. Jsou po G-Laserů nejúčinější zbraně, které zabírají méně palubního místa, než gama lasery, to je jedna z jejich výhod; další výhoda je, že mají větší kadenci palby, než mají gama lasery, které se déle nabíjejí. Válečné lodě mají výzbroj takovou, aby kombinovaly nejlepší vlastnosti zbraní i těch nevýhod. Dělové věže jsou povrchové, tedy nejvíc náchylné ke zničení, i B-Platformy mají disky nekryté, i když zdroj energie se nachází pod šlupkou pláště, leč, když se zničí disky, je celkový systém k ničemu, jen G-Lasery jsou zabudovány hlubokou v lodi. Střílí šachtami, které se dají uzavřít, a v těch šachtách jsou systémy gravitačních čoček, co zvyšují účinnost zbraní. Tedy jsou G-Lasery nejvíc chráněny a mnohdy končí jako poslední z výzbroje, co přežily urputnou bitvu.   Stíhačky  Společenství  likviduji  své  protějšky  –  mnohým  se  podařilo proniknou obranou nepřátelských lodí či stíhaček a následně vyslat své salvy torpéd s dostřelem 300 000 kilometrů. Stíhači Splečenství se hlavně zaměřují na lehké křižníky či korvety, protože mají slabší pancíř i štíty oproti mohutných bitevníků – salva o počtu padesáti torpéd z pěti bitevních a třech lehkých stíhaček, pronikly s minimálními ztráty obranou jednoho lehkého křižníku. Lehký křižník už byl bez štítu a začal spoléhat na pancíř, ale proti takové salvě neobstál. Oslabený pancíř křižníku podlehl třiceti torpéd, které navíc zasáhli okruh o průměru padesáti metrů – byla to dobře mířená a smrtící salva. Loď explodovala jako supernova.   Bitva se vleče desítky minut, i když se zdálo, že už muselo uplynout celé hodiny.   Zastaralé  pirátské  lodě  nejsou soupeři vůči moderním lodím Společenství. A proto začínají podléhat.   Palba  z  dvou  bitevníků  expediční  flotily,  zničila  rentgenovými  paprsky jediný a zároveň poslední bitevní křižník. Bitevní křižník byl doslova prošpikován rentgenovými a bleskovými paprsky. Znatelně oslabený pancíř už nevydržel takový brutální nápor – a bitevní křižník se rozpadl na dvě půlky, ze kterých zbyly jen děravé a potrhané žhnoucí vraky, jsou bez života.   Z pirátských stíhaček nic nezbylo, zbytek flotily se postupně rozkládá.   Některé lehké křižníky se vzdaly a prosily o slitování, i když vědí, že buď skončí nadosmrti  ve  vězení  či  dokonce  popraveni  za  své  zločiny.  Ale  to, co přišlo, bylo šokující. Zbylé nepřátelské bitevníky salvy zničily vlastní lodě, které se vzdaly.   Těžko  říci  proč,  možná z malichernosti, nebo vůdce chtěl potrestat zrádce. Možné je i to, že tím zničili nějaká závažná tajemství. Kdo ví.   Nakonec byla zničena celá flotila pirátů a další chvíli nastalo další velké překvapení. Celá základna pirátu explodovala nastraženými šokovými bomby, co dokonale rozmetaly základnu na kusy a nic z ní nezbylo. Důvody jsou stejné – chtěli něco zamést a nadobro zničit. Kdo ví proč.   Moderátorka  přepnula  znova  video  na  svou osobu a řekla: „Jak jste viděli, byl to definitivní konec pirátů. A na konci bitvy došlo k velkým překvapením, jež nám zanechalo mnoho otázek. Možná se nikdy nedozvíme, proč tak na konci jednaly.   Hlavní  je,  že  piráti  byly  zničeni  a  Sektor-13  si může konečně oddychnout. A to mohou děkovat Expediční flotile a jejich statečnosti, co po dvou letech jejich mise skončila a tedy se mohou konečně vrátit domů, ke svým rodinám...“  Konec zprávy...   Následující zprávy: Moderátor Thomas T. White  „Nuže, následující zprávy. Denvelské mléko se zdražilo o jedno procento své předchozí ceny. Důvod je....“       


hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Adhara9.10.2015
 

Vďaka za odozvu. Ak ti to nevadí, budem pokračovať v tykaní, nie sme zase tak odlišného veku.
Čo sa čakania na komentáre týka, ak máš záujem, môžem ti dať zopár tipov, ako šancu na získanie komentára na literárnom serveri zvýšiť.
Áno, myslela som si, že je to artefakt po kopírovaní textu z nejakého programu. Členenie u dlhšieho textu je samozrejme dobrá vec, zvyšuje prehľadnosť. Len tie rozdelené slová sú trochu rušivé. A nie som si istá, ale zdá sa mi, že pri solídnom zalamovaní by sa slovo na konci strany deliť ani nemalo.
Ďalej, našla som pár miest, kde čiarka skoro určite nemá byť, napríklad:
- Poslední půlrok, zažili válku. (str 4)
- John, kávu dopil... (str. 6)
- Než odešel si všiml, dvou stíhaček... (str. 6)
- John, vešel na můstek (str. 6) a všeobecne každá čiarka za Johnom, pokiaľ nejde o oslovenie v priamej reči.
- Lidi a mnoho jiných bytostí, se hemží v celém prostoru...
- Loď Black Wolf, zakotvila u mola jedenáct.
Ďalej, trochu opakuješ slová. Napríklad za tou vetou „Loď Black Wolf...“ je na začiatku ďalšej vety znova slovo loď. Ďalší príklad: „Opasky přetáhl přes ramena...“ a nasledujúca veta na začiatku opäť „Opasky...“
Som na konci strany sedem a posledných pár strán mi text pripadal dosť stereotypný.

Michal Vlas10.10.2015
 

Děkuji za rady a cením si toho. A nějaké ty typy ohledně zvýšení počtů komentářů bych uvítal. Ohledně čárek a dalších věcí - nejsem zrovna extra češtinář ani gramatik a proto hůř poznám kdy se dávají třeba čárky a další věcí. Jsem takový, troufl bych si říci pokročilý začátečník, ale chybí mi rady pokročilého spisovatele. Jsem takový samouk, který si pomalu zlepšuje, ale ne dostatečně, kdybych měl řekněme mentora. Jinak si cením toho, že si dávate čas jak četbou příběhu, tak i rad.

Adhara11.10.2015
 

Zatiaľ len čo sa komentárov týka: Najlepší spôsob, ako získať komentáre na vlastné diela, je komentovať diela druhých. Nie len zopár, ale veľa, veľa, veľa. Podrobne o tom píšem v tomto príspevku (adresu musím napísať bez tých troch w, aby mi to dovolilo pridať komentár): adhara.sk/?page_id=453 . Bol napísaný už pred štyrmi rokmi, horlivo diskutovaný (na pôvodnom server, kde bol najprv zverejnený) a neskôr praxou overený. Súčasťou toho textu je aj pár tipov v bodoch, ale posledný z nich si už splnil. :-)

Michal Vlas14.10.2015
 

Předem děkuji za typy. Dnes jsem si dal trochu času a podíval jsem se na váš odkaz. Je velmi zajímavý a poučný, a řekl bych, že to člověka donutí přemýšlet, že na tom něco je. Komentování jiných příspěvků, a tím se ozvat světu, přinese případnou odezvu. A to si uvědomí málo lidí, nebo ocení. Takže si cením každé rady, kterou poskytnete, a děkuji za váš drahocený čas, který věnujete amatérovi jako jsem já :)

Adhara5.10.2015
 

V prvom rade ma potešilo, že som na tomto portáli narazila na ďalšie dielo v žánri sci-fi – najmú hard sci-fi. Musím vyzdvihnúť fakt, že sa i napriek námietkam nižšie celkom slušne číta, je dobre členené (na odseky) a cítiť za ním veľkú prácu.
No hoci som iba na začiatku (po 5. str.), hneď mám výhradu, ktorá dosť máva mojím rozhodnutím čítať ďalej. Predovšetkým, stále nevidieť ani náznak zápletky. Striedaš opisy prostredia, pristávania, techniky, zariadenia, histórie, výzoru aj charakteru bratov. Že sa to strieda, že nič neriešiš dlho, to je dobré, dáva to dynamiku, čitateľnosť. Ale súčasne nenachádzam dôvod, prečo by ma mal tento svet zaujímať, kde sú otázniky, problémy, ktoré sa budú riešiť, otázky, na ktoré ako čitateľka túžim dostať odpoveď. Že nič také neprišlo po piatu stranu je už dosť kritické, veľa čitateľov by to vzdala už po prvej.
Ak môžem poradiť, opisy je lepšie nechať si na neskôr, s výnimkou absolútne nevyhnutného, bez čoho by sme nepochopili akciu – a čo je teda v samotnej akcii použité.
Zároveň dobre nerozumiem tomuto členeniu na strany so slovami častokrát rozdelenými uprostred – aký to má význam? Zároveň sa mi na koncoch riadkov zjavujú akési zelené piktogramy, čo je, predpokladám, pozostatok nejakého prekopírovaného formátovania.

Michal Vlas7.10.2015
 

Napřed děkuji za váš komentář. Už jsem si myslel, že už žádný nedostanu. Pro mě mají komentáře hodnotu zlata. Beru jak kritiku tak, řekněme pozitivita nebo něco na ten spůsob. A na vaší otázku,já píši na OpenOffice, a též text kopíruji z programu, tak to i s menší úpravou nechávám. A navíc si myslím, že by měl být člověk trochu originální, proto to nechávám rozdělený na ztránky, a dle mě je to i lepší, tím jak je příběh dlouhý, tak díky tomu se lépe zapamatuje, kde čtenář skončil. Pokud vám to nevadí, tak bych byl rád, kdyby jste měla nějaké upomínky, jaké jsou mé slabiny a co vám na tom vadí, abych příběch upravil tak aby byl, řekněme solidní. Ale jen pokud vám to nevadí. Jinak děkuji za komentář, je poučný a budu dále pracovat na příběhu.

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

Michal Vlas

41056491_1398591090272939_5779706222865285120_n.jpg
O mně

Stručně řečeno, jsem jen chlapík, co má rád příběhy a rád je píše. Je mi 25 let, a vítám vás ve své skromné fantasii.....


https://www.facebook.com/michal.tee.vlas

https://fiktivni-psani.blogspot.com/


 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •