IKAR CZIKAR CZ

Ivana Sýkorová
 

 

Ivana vystudovala Fakultu sociálních věd UK, obor žurnalistika. Je to zkušená redaktorka. Pracovala například jako editorka Hospodářských novin, MF Dnes, nakladatelství Mafra, byla šéfredaktorkou časopisu Nový prostor a spolupracovala externě také s televizemi. Dnes působí jako svobodná novinářka.

 

 

 

Markéta Dočekalová o Ivaně:

Ivana patří v našem týmu mezi redaktory, kteří pečlivě a poctivě zvažují, kterému rukopisu dát tzv. zelenou a který naopak odmítnout. Ráda totiž dává autorům šanci a někdy těžko nese, když musí rukopis odmítnout, především v situaci, kdy vidí, že téma je originální a zajímavé a rukopis by mohl být skvělý, kdyby byl dobře napsaný. Na slabá místa autory upozorňuje a snaží se, aby se i oni sami dokázali na své dílo podívat s odstupem, očima editora, a měli tak možnost, prostor a chuť na detailech ještě zapracovat a své dílo úspěšně dokončit. Patří mezi poctivé a spravedlivé redaktory.

 

Několik slov přímo od redaktorky Ivany: 

 

Často nás přivádí ke psaní potřeba předat svou zkušenost, podělit se o hezké i těžké chvíle, vypovídat se ze svých trápení… Vždy je v našem psaní kus nás samotných. A to je dobře. Může to pomoci pisateli, ale i čtenáři, pokud se s hrdinou knihy ztotožní, žije s ním jeho příběh, pochopí jeho pohnutky, jednání, vyrovnávání se s novými situacemi, jeho zrání a poučení se. Nemusí být dokonalý, nikdo z nás není. Učíme se celý život, každý den je jedna malá lekce. Na nás je, jak s úkoly, které jsou před nás kladeny, naložíme.


Když otevírám knihu, těším se na příběh, který může být poučením, poselstvím, že „v tom“ nejsme sami, milým vzpomínáním na krásné prožitky, které pohladí, ale i dobrodružstvím, napětím, kdy „dýchám za hrdinu“… Těším se, co nového mi příběh přinese, čím mi bude blízký, zda mi může pomoci nahlížet na věci jiným novým způsobem, zda mi třeba nějak „otevře oči“.


Při svém psaní dáváte kus sebe, myslete však vždy i na své čtenáře, kterým chcete své poselství předat. Pomůže vám to získat nadhled, který je důležitý pro vás i pro vaše psaní. V knize by měla být i jistá moudrost, poučení. Jen tak získáte čtenáře na svou stranu.


Nenechte se odradit připomínkami k vašim textům, do nichž jste jistě dali maximum a můžete mít i pocit, že jim již není co vytknout. Každou připomínku, návrh na změnu i výtku berte jako dobře míněnou pomoc, kterou je vhodné zvážit a přehodnotit. Jsme vašimi prvními čtenáři a je to možnost, jak vychytat ve vašem umění i detaily, které by později na čtenáře mohly působit nevěrohodně, rozpačitě, nepřesvědčivě. I každý opravdu dobrý a zkušený novinář potřebuje svého editora, který se na text podívá s „čistou hlavou“…


Přeji vám, aby vaše texty byly tou malou lekcí i v našich životech, v životech čtenářů. Aby nám umožnily posunout se dále, poučit se, vidět svět i z jiných úhlů. Aby nás naučily lépe vidět, lépe naslouchat.

 

POKUD CHCETE IVANĚ COKOLIV NAPSAT, MŮŽETE TAK UČINIT PROSTŘEDNICTVÍM EMAILOVÉ ADRESY: sykorova@mamtalent.cz

 


Návštěvník

 

Autor

 

Náš tip

Čtivé, poutavé, zajímavé.
Doporučujeme i Vám!

 
 

Autoři

 

Hodnocení agentury

 

Mediální partneři projektu: