IKAR CZIKAR CZ

Černé zlato (Jiří Vodička)30.10.2018
 

0
 počet hodnocení: 0
přečtené 21, Komentáře 0

 

Černé zlato

Vzácný pane oslovil cizince měšťan sedící v čele stolu dle postavení rychtář,když ukojil vyhládlé útroby pečenou krmí a pozvedl holbu lahodného truňku aby připil společenstvu radních pánů sedících u stolu ke kterému byl přizván.Vážený pane opakovaně oslovil cizince rychtář já i zde přítomni páni konšelé jsme lačni tvojich insignií a jakýsi účel či poslání zavedlo tvé kročeje v tento bohem zapomenutý kraj.Vážený pane rychtáři a ctění páni konšelé,povstal cizinec a oslovil konšelstvo.Jsem magistr Kelly magnificence jeho císařské milosti a zde jest má insignie a cizinec si rozhalil splývavý plášť pod kterým se zablaskl zlatý řetěz na šíji cizince na kterém byla zavěšená zlatá insignie se znakem samotné císařské milosti.A zde jest samotný doprovodný glejt od samotné císařské milosti přikazující komukoliv a kdekoliv aby mne bylo nápomocno při plnění mého poslání jímž mne pověřila samotná císařská milost.Při těchto slovech, sáhl cizinec do torny avytáhl z ní složený císařský glejt který byl opatřen císařskou pečetí a rozložil jej před užaslé konšelstvo.V zácný pane je nám ctí vyhovět tvým žádostem a sloužit tvým přáním, uctivě se ukláněl rychtář, ale pověz nám v čem je tvé vědění a taje kterými ty vládneš? Mé vědění spočívá páni konšelé v umu rozprávět s hvězdami a podle jejich postavení určovat osudy lidské i pozemské.Dále se věnuji okultním vědám i hluboké alchymii, ale mé kročeje mne zavedli až v tento kraj v žádostivosti najit vzácný černý kámen ovládajíc červeného kohouta, a jiné taje které v mé žádostivosti hodlám proskoumat. Máme vzácný pane rozumět tomu, že se jedná o téhoš kohouta který v určitou dobu usedá na střechy našich obydlí a způsobuje nám velké hoře? Zeptal se jeden z přísedících konšelů.Tak jest páni konšelé, hodlám tento kámen podrobit mému zkoumání a zkrotit jeho ohnivou moc odpověděl magistr Kelly.A čehož žádáš od nás vzácný pane?Otázal se rychtář. S vděkem přijímám vaši nabídku radní pánové ale má žádost ku vám jest natolik možná k mému zkoumání jest mi potřeba kutací právo v místech které označím, dvou, pacholků a místo vhodné ke šmelcování, nejlépe  kováře.Dále mám žádostivost promluvit s mistrem hrnčířským a kamnářem či zhlédnout jejich kutiště kde dobívají hlínu.Zítra se ti dostane rozmluvy neboť já jsem hrnčíř, promluvil jeden z konšelů a též tě zavedu na mé kutiště kde dobívám hlínu. Ráno až zakokrhá kohout s rozbřeskem přijdu sem pro tebe vzácný pane.Vážení páni konšelé, magistr Kelly pozvedl holbu. Dovolte mi připít vám a zaplatit pro celé společenstvo poslední šláftruňk nežli se odebéřem na lože a ty šenkýři dolej nám holbice na dobré usínání.Vstávat lazaři, budil šenkýř pacholky určené k službě magistru Kellymu, kohout již dvakráte zakokrhal a vy tady nadále hnípete. Tady máte počinek lazaři.Šenkýř postavil na stůl konvici kozího mléka a ošatku s chlebem, když oba pacholci sešli z čeledníku a usedli ke stolu určeného pro čeládku. Magistr Kelly byl usazen u stolu hodného jeho postavení a vedl rozhovor s mistrem hrnčířským. Oba pacholci pojedli a spokojeně zasyceni tloukly špačky. Vstávat holoto, poručil jim Magistr Kelly jde se do roboty, a nemyslete si že vás budu živit zadarmo.


hodnotit:
hodnotit
12345

 


Komentáře

Upozornění správce

Napište text v rámečku do pole pod ním. V případě, že nebude správně vyplněný, mail_to_by_send

secNávštěvník

 

Profil autora

Jiří Vodička

O mně

Jsem důchodce píši z dlouhé chvíle mé životní prožitky které mne provázely životní poutí a které mne inspirují ve vzpomínkách.

 

Všechna moje díla


Mediální partneři projektu:

 

 

  • AGENTURA MÁM TALENT SPOLUPRACUJE S TĚMITO NAKLADATELSTVÍMI: Albatros Media, Alpress, Amenius, Arkus, Baronet, Beta - Dobrovský, Brána, Carpe Diem, Dobrovský, Dokořán, Egmont, Epika, Epocha, Euromedia Group, EvitaPress (SK), Grada Publishing a.s., Hejkal, Host, JaS, Jota, Ikar (SK), Koruna (SK), agentura Krigl, Lekmoty, Mladá Fronta, Moba, Monument, Nakl. 65. pole, Nava, Paseka, Portál, Šulc - Švarc, Vašut, Viking, Vyšehrad


                    
  •  
  •  
  •